Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Karlshamn startklara

En av södra Sveriges mest kompletta lokaliseringar för transportberoende verksamheter finns i Blekinge. Närmare bestämt i Karlshamn, där man sedan många år har drivit ett intensivt utvecklingsarbete för att placera regionen på kartan som framstående logistiknav.

Blekinge kan med fördel avlasta både Västsveriges och Skånes tungt trafikerade transportstråk genom att erbjuda alternativa vägar österut och vidare genom Europa och Asien. Det gäller bara att uppmärksamma industrin om att möjligheten finns, och det har blivit en av utvecklingsprojektet Logistik Karlshamns viktigaste uppgifter.
– Vi står startklara i Karlshamn med en utökad kapacitet för containerhantering, utbyggd kombiterminal, omfattande markytor och en väletablerad infrastruktur med väg och järnväg. Nu jobbar vi för att få hit mer gods, säger Theresia Bergdahl, vid Logistik Karlshamn.

Mer fokus på järnvägen
En stor del av satsningarna kommer framöver att omfatta en upprustning och vidareutveckling av järnvägen. Det finns bland annat planer på att skapa nya pendlar norrut och koppla ihop det med Baltikum via färjetrafiken från Karlshamn.
– Karlshamn är störst i Sverige på rullande gods till de baltiska länderna. Vi vill gärna förstärka vårt erbjudande genom att även bli vassa på containertrafik och då behövs en förstärkning av järnvägens kapacitet. Det skulle innebära ett stort försprång för alla som behöver transportera gods österut, menar Theresia Bergdahl.
I Karlshamn finns sedan länge dagliga färjeförbindelser med Baltikum via Klaipeda i Litauen. Dessutom finns extraavgångar insatta som svar på en ökad efterfrågan. Förutom större passagerarantal räknar man även med att förflytta mer gods över Östersjön i framtiden. Mycket tack vare en mer effektiv hantering där godset slussas vidare österut och mot Centraleuropa via Klaipeda, där flera linjer möts.

Karlshamn som ny hub?
Theresia Bergdahl beskriver Karlshamn som en transitregion med mycket gods som flödar genom, men samtidigt är Karlshamn ännu inte en av de stora hubbarna i södra Sverige. Det ska satsningarna som görs inom Logistik Karlshamn bidra till att ändra på.
– Vi har investerat mycket i järnvägsanläggningar och märker nu hög efterfrågan från näringslivet vilket gör att behovet av smidigare transporter och kortare ledtider ökar markant. Detta gör att även en nationell satsning på järnvägen mot stambanan ligger i tiden. Behovet av den så kallade Sydostlänken, en järnvägslänk som knyter samman Blekinge kustbana och stambanan mot Älmhult och också passerar Olofström norrut, ökar för varje dag.
– Ur ett globalt perspektiv är vår region i sydöstra Sverige ganska liten. Därför är det ännu viktigare för oss att skapa långsiktiga samarbeten som stärker hela regionen. Vi ska arbeta ännu närmare näringslivet och företagen i vår region, vi ska stärka samarbeten som vi har med kranskommuner, och vi ska skapa förutsättningar för att hantera mer gods på räls, poängterar Theresia Bergdahl avslutningsvis.