Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Karlskoga fortfarande starkt drivande i försvarsindustrins teknikutveckling

Partnertech Karlskoga AB bygger vidare på Karlskogas tradition och arv som tillverkningsort för försvarsindustrin. Det kompletteras idag med uppdrag inom andra industrier, däribland fordonsindustrin, som står under fortsatt god tillväxt med stadigt tilltagande efterfrågan.

Partnertech Karlskoga är i framkant när det gäller avancerad mekanisk tillverkning och bearbetning i svåra material, menar vd:n Magnus Blomgren. Företaget står rustade med en av Sveriges modernaste anläggningar, komplett med vass kompetens för att ta sig an komplexa uppdrag från dagens teknikintensiva branscher.
– Partnertech Karlskoga är ett företag som har lång erfarenhet av att arbeta efter mycket snäva toleranser och extremt hög precision. Det är kännetecknande bland annat för försvarsindustrin, men är idag lika viktigt inom hydrauliksektorn, olja och gas, fordonsindustrin samt övrig verkstadsteknisk industri. Vi vänder oss till samtliga med samma höga tekniknivå och kompetens, säger Magnus.

Lean varvas med familjär stämning
Försvarsindustrin utgör fortfarande det största kundsegmentet. Partnertech Karlskoga har sin tillverkning på Bofors industriområde och har därmed nära till många av de framstående tillverkarna av försvarsteknisk utrustning. Att arvet finns kvar och vidareutvecklas är tydligt, och det är viktigt för Karlskogas framtid och välfärd.
– Vi står uteslutande för avancerad produktion och bearbetning som kräver en viss närhet till våra kunder. Varje produkt har ett omfattande värde med en hög förädlingsgrad. Vi står också för en hög automationsgrad i vår tillverkning och kan därför hålla mycket snäva ledtider, samtidigt som vi kan hålla konkurrenskraftiga priser, förklarar Magnus Blomgren.
Produktionen styrs efter Lean-principerna. Kunskap och teknikhöjd, automation, ordning och reda och att sträva efter ständiga förbättringar är tydliga inslag. Samtidigt är det högt i tak, stor frihet under ansvar och en kultur där glädje och gemenskap prioriteras.
– Vi tror på att skapa stora värden med hjälp av trivsel. Glada och nöjda medarbetare som tillåts att ha roligt på jobbet presterar bättre. Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter som tar vara på varje medarbetares förutsättningar och unika kompetens, säger HR-chefen Cecilia Kinell.
Företagets 110 anställda kan träna fritt i det egna gymmet, som dessutom är det enda i Karlskoga med sjöutsikt. I det välutrustade gymmet finns över 30 olika träningsmaskiner och tillbehör, vilket gör det till en av de större anläggningarna på orten också. Det är enbart öppet för Partnertech Karlskogas anställda med respektive, som en extra förmån som anställd.

Framtiden kretsar mycket kring kompetensfrågan
Partnertech Karlskoga har en stark position på marknaden och kan leverera enligt de tuffaste kraven som finns idag. Det ger stora utvecklingsmöjligheter för framtiden. Samtidigt finns det en stor utmaning och den kretsar kring den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan.
– Vi fick reda på att det var en låg andel sökande till gymnasieskolans industriprogram förra året, och att prognosen inte var speciellt förbättrad för i år. Här finns en stor utmaning som vi måste börja ta tag i nu, tillsammans med andra verkstadstekniska företag i regionen, säger Cecilia Kinell.
Magnus Blomgren håller med, och tillägger att mycket handlar om att aktivt arbeta för att lyfta status på teknikyrken. Som avslutning säger han:
– För den som väljer en industriteknisk utbildning kommer det alltid att finnas stora utvecklingsmöjligheter hos oss. En gymnasieutbildning räcker – vi kan lära dem resten här när de väl kommer hit.