Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Karlskogahem bygger för framtiden

Karlskoga har lyckats vända utflyttningstrenden och står nu i stort behov av nya bostäder. Det kommunala bostadsbolaget Karlskogahem har tidigare fått riva lägenheter för att bättre möta efterfrågan – nu är läget omvänt och varenda kvadratmeter måste tas tillvara.

Karlskogahems fastighetschef Anders Zetterblad ger det glädjande beskedet att Karlskoga kommer att få ett stort tillskott av nya hyresrätter inom kort.
– Redan till hösten räknar vi med byggstart för 40 nya lägenheter i Loviselund. Just nu pågår upphandlingen av projektet, som omfattar två punkthus på fyra respektive sex våningar. I upphandlingen ingår även en option på ytterligare ett hus med 24 lägenheter, informerar Anders.

Medvetet val
De nya husen ska vara standardiserade kombohus och det är ett medvetet val som Karlskogahem gjort för att pressa produktionspriset. Syftet är att kunna sätta hyror som är i balans med den lokala marknadens förutsättningar och som ligger så nära befintliga hyror i beståndet som möjligt.
– Intresset är stort och det har redan bildats en spontankö trots att lägenheterna inte finns i våra kösystem ännu. Vi måste först ha alla fakta på bordet och beräkna hyran innan lägenheterna blir sökbara, förklarar Anders Zetterblad.

Byggstart redan 2017
Med nuvarande planering blir det byggstart redan till hösten med inflyttning under hösten 2018. Det blir ett efterlängtat tillskott i Karlskogahems bestånd, som i dagsläget utgörs av cirka 2700 lägenheter.
Med projektet understryker kommunen och Karlskogahem att man satsar i enlighet med devisen ”Vi tror på Karlskoga”, som myntats inom bostadsbolaget. Karlskogahem bygger för framtiden och Loviselund blir flaggskepp för en rad nya satsningar.