Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Karlskrona Kommunalråd

Karlskrona kommun med sitt speciella läge nära grannländerna på andra sidan Östersjön erbjuder ett brett utbud som få andra kommuner kan. Här finns ett starkt näringsliv som agerar på den globala marknaden och en världsledande högskola. Här finns skärgård, stad, landsbygd och skogsbygd. Här finns en vilja att utveckla kommunen genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och medborgarna.

Karlskrona är mitt uppe i flera stora projekt inom flera olika områden, alltifrån infrastruktursatsningar till näringslivsutveckling och helt nya stadsdelar med livskvalitet i fokus.
– Att utveckla en kommun är ett långsiktigt arbete där mycket tar många år från tanke till verklighet, säger Camilla Brunsberg som är kommunstyrelsens ordförande, uthållighet är vår styrka och de närmaste åren händer det många mycket positiva saker i Karlskrona.
 
Verkö med sin framgångsrika industrihamn är en riktig motor i utvecklingen av Karlskrona. Nästan en miljard satsas nu på miljövänliga transporter när järnvägen från Karlskrona och Verkö till Emmaboda rustas upp och knyter ihop Sverige och kontinenten på andra sidan Östersjön. ABB investerar just nu över tre miljarder kronor i sin verksamhet och diskussioner förs om ett nytt logistikcentrum.
– Det händer mycket på Verkö nu säger Camilla Brunsberg, och vi ser stora möjligheter att det blir ännu mer i framtiden. Vi har över 70 000 kvadratmeter industrimark med kajläge att erbjuda och med satsningarna på både järnvägen och färjetrafiken är det ett perfekt läge för ett logistikcentrum.
 
På Pottholmen kommer en helt ny stadsdel att byggas, med vatten på två sidor och promenadavstånd till såväl centrum som badplatser. På Pottholmen ska bostäder, företag och service samsas i ett läge där det är kommer att bli svårt att undvika havsutsikt.
– Utvecklingen av Pottholmen där 100 000 kvadratmeter bostäder, affärslokaler och offentliga rum kommer byggas är något som många Karlskronabor ser fram emot med stor förväntan, säger Camilla Brunsberg. Stadens centrum växer på ett naturligt sätt in mot land och binder ihop öarna som vår stad är byggd på. Som närmaste granne får vår attraktiva stadsdel den nya stadsmarinan som håller på att växa fram.
 
Samverkan mellan Blekinge Tekniska högskola, näringslivet och kommunen har länge varit starkt. Ett bra exempel på det är det gemensamma affärsnätverket Telecom City, som nu är på väg att utvecklas till en Science Park.
– Det finns en stor vilja att utveckla Karlskrona, säger Camilla Brunsberg. Vår styrka är att vi har en stor bredd av olika branscher inom näringslivet och det gör att vi skapar innovativa miljöer och en kreativ kommun för företag att verka i.
 
Närheten till skärgården och östra Europa är Karlskronas största och mest spännande möjlighet till utveckling. Att det finns en stor potential att utveckla turism- och besöksnäringen är både näringslivet och Karlskronaborna själva överens om.
– Vi finns i ett levande världsarv mitt i skärgården, det ska vi använda på ett klokt sätt så att både Karlskronaborna, näringslivet och våra besökare känner samma stolthet över Karlskrona som jag gör avslutar Camilla Brunsberg.