Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Karlskrona vinner på ökade godsflöden över havet

Godsvolymerna på Stena Lines linje Karlskrona – Gdynia har ökat under flera års tid. Som ett steg för att möta framtiden och trygga framtida volymer i tuff konkurrens – inte minst i skuggan av nya svaveldirektiv, har Stena Line slutit avtal med Green Cargo och Logent kring effektiv intermodal hantering.

Konceptet i Karlskrona kallas Three Links och bygger på att Stena Line, Green Cargo och Logent synkroniserar sina respektive tjänster i ett för kunden enhetligt erbjudande. Kunden köper en komplett fraktlösning via en enda kontakt och får därefter bara en faktura.
Enklare kan det inte bli – det sparar både tid och pengar för kunden eftersom fraktlösningen optimeras hela vägen. Dessutom underlättar det vardagen för de tre aktörerna i Three Links som kan maximera nyttan av last- och lagringsutrymmen både i land och till sjöss.
Samarbetet innebär inte minst ett stort steg för miljön eftersom man så långt det går undviker returresor med tomma lastutrymmen. Något som fått en ännu större betydelse nu när SECA-direktivet står inför dörren med ökade fraktkostnader som följd.

Tågbunden trafik lönsamt alternativ?
Med Three Links kan Stena Line möta svaveldirektivet och behålla en stark position i Östersjön. Karlskrona – Gdynia har under flera år varit en av de mest expansiva rutterna både i godsvolym och passagerarantal. Det beror till stor del på att fler har upptäckt den östra korridoren för fraktflöden genom Polen och vidare ner till södra Europa, men även på att intresset för att resa mellan Sverige och Polen ökar.
När det gäller gods så är majoriteten fortfarande förarbunden trafik (cirka 90 procent) även om intresset för obunden trafik ökar. Obunden trafik betyder att en lastenhet, exempelvis en trailer, fraktas över havet utan förare. Den dras därefter i land till en väntande lastbil. Då är steget inte långt mot att istället frakta den på räls, enligt Stena Lines järnvägs-och fraktsystemchef Christer Kjellberg.
– För att tågbunden trafik ska vara ett alternativ så måste den vara lika effektiv som den vägbundna trafiken, både ur kostnads- respektive tidssynpunkt. Det är det vi strävar efter med Three Links, förklarar Christer.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att allt gods knappast kan flyttas över på järnvägen. Med större godsvolymer räcker inte kapaciteten, även om förmågan att leverera enligt just-in-time-principen förbättras successivt även för järnvägsbundna transporter.

Hela Karlskrona gynnas
Något som är solklart är dock att miljön är en stor vinnare när mer gods fraktas på räls. Christer Kjellberg tar även upp diskussionen om hur Karlskronas arbetsmarknad kan gynnas med ökade godsflöden generellt.
– Om godset bara passerar Karlskrona kanske det handlar om ett fåtal nya arbetstillfällen i direkt anslutning till hamnen. Men om vi tänker oss att ökade godsvolymer även genererar större passagerarantal har vi snart en mycket lönsam ekvation för Karlskronas näringsliv i stort. Besökare som övernattar och handlar i Karlskrona bidrar till ökade intäkter för staden och det är i slutänden bra för alla som bor och verkar här.
Det är just därför det är så viktigt för Karlskrona att Stena Line kan fortsätta utveckla godsflödet. Och kan det göras i samverkan med andra nyckelaktörer så ännu bättre. Three Links kan på så vis bli en framgångsfaktor för hela Karlskrona, och ett koncept som dessutom går att kopiera och införa i anslutning till andra hamnar där Stena Line verkar idag.
– Om huvudmålet är att skapa grönare transportflöden så måste mer gods flyttas till järnvägen. Det är något som vi ur Stena Lines perspektiv ser mycket positivt på eftersom vi finns etablerade med våra hamnar i närheten av de stora järnvägsstråken. Vi arbetar tillsammans med Green Cargo och Logent i syfte att fylla tågen så mycket det bara går, säger Christer Kjellberg.
Det blir huvudfokus för kommande år samtidigt som Stena Line arbetar med nya lösningar för att tackla den stora utmaningen med nya svaveldirektiv.