Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Karlskronas hotspot vidareutvecklas

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg beskriver Karlskrona hamn på Verkö som kommunens hotspot, och vi förstår varför. Här sker nämligen en imponerande utveckling med mångmiljoninvesteringar som kommer att få en stark betydelse för kommunen och på sikt även hela regionen.

Camilla Brunsberg har tidigare, bland annat i sin blogg, beskrivit hamnen på Verkö som knökfull. Det är liv och rörelse dygnet runt – och mer ska det bli. Men för att kunna realisera kommande utvecklingsprojekt krävs en utökad tillgång på mark. Karlskrona kommun arbetar mycket målmedvetet för att bana väg för nya hamn- och industriverksamheter och finkammar området i jakt på ny mark.
– För inte så länge sedan lämnades en miljöansökan in för att få fylla ut två vikar och därmed skapa ännu större områden – och vi tror starkt på fortsatta etableringar, säger Camilla Brunsberg.
Mer mark innebär större utvecklingsmöjligheter för befintliga såväl som nya aktörer i Karlskrona hamn på Verkö, och det är något som kommunen arbetar för.

Porten mot öst
Att det går bra för företagen i hamnen är heller ingen hemlighet. Både ABB och Roxtec har ökat sin omsättning under senare år, och från kommunens sida hoppas man på ännu högre sysselsättningsgrad i samband med vidareutveckling av hamnen.
– Det görs mycket stora investeringar i Karlskronas infrastruktur totalt sett. Vi marknadsför oss gärna som porten till östra Europa, från Verkö finns redan en framgångsrik färjelinje men det finns samtidigt plats för fler, menar Camilla, som också passar på att nämna att kommunen äger hamnen tillsammans med Stena Line.
– Karlskrona kommun tillsammans med Stena Line och företagen på Verkö har varit drivande i utvecklingen av fler kajplatser, bland annat. Stena Line arbetar även för att marknadsföra Karlskrona och Blekinge i det som ibland kallas för det nya Europa, och som omfattar Polen och ett antal andra tillväxtbenägna länder i Öst- och Centraleuropa, informerar Camilla.

Utrymme för etableringar
Karlskrona hamn på Verkö måste expandera. Dessutom behövs lösningar för en mer hållbar transportsektor. Tillsammans med Karlskrona Baltic Port, Stena Line, Logent och Green Cargo storsatsar kommunen därför på att göra Karlskrona till en av norra Europas främsta knutpunkter för frakt på järnväg. Nu när järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda är elektrifierad och upprustad finns dessutom alla möjligheter för utveckling av framtidens hållbara logistiktjänster med södra Sverige som utgångspunkt.
– Det finns utrymme för fler etableringar i hamnen och vi från kommunens sida ser det som en självklarhet att man vågar satsa på industriell utveckling. Sverige behöver sin industri och vi behöver exportera mer. Karlskrona har bra exempel att visa upp, många av våra företag tillverkar ledande produkter som säljs över hela världen. Det är en utveckling som vi ständigt värnar om och arbetar för att stärka, säger Camilla Brunsberg som avslutning.