Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Karlstad blir vinnare i större satsning på yrkeshögskoleutbildningar

Teknikorienterade företag kan skatta sig lyckliga i Karlstad. Det finns en påtagligt stark drivkraft för att vidareutveckla och stärka teknikutbildningarna på gymnasial och högre nivå. Dessutom har företag, organisationer och myndigheter en gemensam mötesplats för utveckling i form av Karlstads Teknikcenter.

Vid Karlstads Teknikcenter samlas utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som har någon form av tekniskt innehåll. Centret har en tydlig koppling till det lokala näringslivet på flera sätt, bland annat i form av branschråd för utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar men även som samarbetspartner för utformning av gymnasieskolans teknikprogram med T4, det fjärde tekniska året för gymnasieingenjörer. Dessutom har uppdragsutbildningar blivit ett allt vanligare inslag i den dagliga verksamheten.

Skapar rekryteringsunderlag
Karlstads Teknikcenter är en resurs för lokala och regionala företag när det gäller såväl rekryteringsunderlag som kompetensutveckling. Yrkeshögskoleutbildningar är en långsiktig investering som kräver planering och genomförande under flera års tid. Önskas däremot en snabbare insats kan uppdragsutbildning vara ett bra alternativ.
– Vi kan anordna nästan vilken kurs som helst, beroende på vad marknaden efterfrågar. Ofta kan det vara kunskap som redan finns inom något av våra yrkesprogram och då kan vi anpassa det och göra ett nytt program som fungerar med kundens schema och behov, säger Henrik Degert Grahn, rektor på Karlstads Teknikcenter.
Yrkesutbildningarna har en stark teknisk prägel med uppbackning från industrin, men för att möta ett stort behov på arbetsmarknaden har även utbildningar med vårdinriktning utvecklats. En anställningsgrad på mellan 80 och 100 procent efter avslutad utbildning är att räkna med även under 2020.
– Att vi har näringslivets uppbackning är oerhört viktigt för vår fortlevnad och framtida utveckling. Därför kommer vi att satsa ännu mer på att utveckla uppdragsutbildningar tillsammans med företag i regionen, tillägger Henrik.

Större satsning på yrkeshögskoleutbildningar
Karlstads Teknikcenter får mycket nationell uppmärksamhet och har bland annat gästats av Stefan Löfven. Att regeringen nu dessutom har för avsikt att satsa mer på yrkeshögskoleutbildningar ser Henrik Degert Grahn som mycket välkommet. Det kommer sannolikt även att föra med sig utvecklingsmöjligheter för övriga utbildningsformer i Karlstad, menar han.
– Vi gläder oss åt att vi nu kan erbjuda nio olika yrkeshögskoleprogram. Det senaste tillskottet är en trafiklärarutbildning som startar första gången nu i höst. Övriga åtta yrkeshögskoleprogram är samma som vi haft under flera år.
Trafiklärarprogrammet är sökbart från februari liksom de övriga programmen: anläggningskonstruktör, automationsingenjör, barnspecialiserad undersköterska, diagnostekniker inom motorbranschen, industriell elektroniktekniker, industrirörtekniker, processtekniker samt vårdadministratör.