Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Karlstad får en egen sjöstad

Med sina 700 nya lägenheter är nya bostadsområdet Tullholmsviken (även kallat kvarteret Kanoten) den största byggsatsningen Karlstad någonsin har gjort. Först ut är Skanska med 40 lägenheter.

– Det kommer att kännas som att kontinenten kommer lite närmare, säger stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström. Utformningen av hus, grönområden och dagvattenhantering är inspirerad av andra nya sjönära stadsdelar som Hammarby Sjöstad och Liljeholmskajen i Stockholm, BO01 i Malmö och Aker Brygge i Oslo.

– Bland annat blir det en kaj längs med hela vattenlinjen, säger Ingrid Näsström.
Framförallt är det viktigt att bygga en stadsdel där människor både bor och arbetar. Det gör att det blir en plats där människor vistas dygnet runt, en blandstad som ger en levande stadsdel.

– Redan nu har vi 2 000 arbetsplatser i området för Kanoten, så den delen är redan uppfylld. Det som tillkommer nu är bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan och ett utbyggt system för dagvattenhantering i form av minikanaler, säger Ingrid Näsström.
Detaljplan för Kanoten är fastställd. Det enda som återstår är att byggherrarna ska ansöka om bygglov. Nyligen fick Skanska bygglov för 40 lägenheter och PEAB fick bygglov för 65 lägenheter längs hamninloppet.

– Allt kommer inte att bli färdigt på en gång, utan bygget kommer att pågå i etapper. Hela Kanoten kommer inte att vara färdig förrän om kanske tio till femton år, säger Ingrid Näsström.