Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Karlstads Teknikcenter drar uppmärksamhet

Teknikorienterade företag kan skatta sig lyckliga i Karlstad. Det finns en påtagligt stark drivkraft för att vidareutveckla och stärka teknikutbildningarna på gymnasial och högre nivå. Dessutom har företag, organisationer och myndigheter en gemensam mötesplats för utveckling i form av Karlstads Teknikcenter.

Vid Karlstads Teknikcenter samlas utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som har någon form av tekniskt innehåll. Centret har en tydlig koppling till det lokala näringslivet på flera sätt, bland annat i form av branschråd för utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildningar men även som samarbetspartner för utformning av gymnasieskolans teknikprogram. Dessutom har uppdragsutbildningar blivit ett allt vanligare inslag i den dagliga verksamheten.

Skapar rekryteringsunderlag
Karlstads Teknikcenter ska fungera som en resurs för lokala och regionala företag när det gäller såväl rekryteringsunderlag som kompetensutveckling. Hur samarbetet artar sig beror på det aktuella kompetensbehovet.
– Yrkeshögskoleutbildningar är en långsiktig investering som kräver planering och genomförande under flera års tid. Önskas däremot en snabbare insats kan uppdragsutbildning vara ett bra alternativ, förklarar biträdande rektor Daniel Skålerud.
Nina Jareke är samordnare för yrkeshögskoleutbildningen vid Karlstads Teknikcenter. Hon poängterar att utbildningarna har en stark teknisk prägel med uppbackning från industrin, men för att möta ett stort behov på arbetsmarknaden har även utbildningar med vårdinriktning utvecklats. En anställningsgrad på mellan 80 och 100 procent efter avslutad utbildning är något som Nina är mycket stolt över.

Näringslivets uppbackning
Karlstads Teknikcenter firade sitt tioårsjubileum i fjol och i samband med det bjöds näringslivet in. Daniel Skålerud, som även ansvarar för uppdragsutbildningen, gläder sig extra mycket åt att representanter från många av de företag som var med och startade centret deltog.
– Att vi har näringslivets uppbackning är oerhört viktigt för vår fortlevnad och framtida utveckling. Därför kommer vi att satsa ännu mer på att utveckla uppdragsutbildningen framöver.
Karlstads Teknikcenter skräddarsyr allt från korta utbildningar på några timmar till de som kan sträcka sig över en längre tid. Alla kurser som ingår i yrkeshögskoleutbildningen kan även erbjudas som uppdragsutbildning.

Framtida utveckling
I de ljusa lokalerna på Karlstads Teknikcenter minglar gymnasieelever, yrkeshögskolestuderande och representanter från näringslivet.
– Vi ser det som en stor fördel att vi ansvarar för stora delar av gymnasieskolans teknikprogram inklusive gymnasieingenjörsutbildningens samtliga fyra profiler. Genom det kan vi även uppdatera det övriga utbildningsutbudet och samtidigt skapa ett utbyte mellan olika utbildningsformer, säger Daniel Skålerud.
Karlstads Teknikcenter drar mycket uppmärksamhet och har bland annat gästats av Stefan Löfven. Att regeringen har för avsikt att satsa mer på yrkeshögskoleutbildningar ser Nina Jareke som mycket välkommet. Det kommer även att föra med sig utvecklingsmöjligheter för övriga utbildningsformer vid centret.