Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kävlinge bygger ny stadsdel parallellt med att Lommabanan utvecklar Furulund

En helt ny stadsdel växer fram kring stationsområdet i Kävlinge. Nya torg, fastigheter för kommunala aktiviteter samt inte minst tusentals nya bostäder planeras. Läget är bästa tänkbara i anslutning till en av Skånes största järnvägsknutar, enbart tio minuter från Lund och ESS.

Den lilla kustkommunen Kävlinge i västra Skåne har länge varit en viktig järnvägsknut och det förstärks nu när Lommabanan färdigställs under de kommande två åren och Furulund åter får station. Det gamla slakteriområdet intill stationen i Kävlinge kommer att leva upp med tusentals nya boende, och eftersom det även planeras för nya verksamhetslokaler kommer mycket människor att röra sig i området dagligen.

Gynnas av utvecklingen i Lund
För en mindre kommun som Kävlinge betyder de nuvarande investeringarna i Lund oerhört mycket. Utvecklingen av Max IV samt uppbyggnaden av ESS bidrar till en ökad attraktivitet även för kranskommunerna kring Lund, inte minst Kävlinge som är en kustkommun och därmed redan har en naturlig attraktionskraft tack vare det.
– Utvecklingen i Lund bidrar till att vi behöver utöka våra verksamhetsytor i Kävlinge, bland annat till förmån för konsulter inom kunskapsindustrin. Vi ser en stark tillväxtpotential inom dessa näringar men om det ska kunna utvecklas så måste vi kunna erbjuda attraktiva faciliteter för det. Därför satsar vi på både bostäder och verksamhetslokaler i stationsområdet, förklarar Mats Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun.
Inför utvecklingen av den nya stadsdelen har Midroc tagit hjälp av Gehl Architects i Köpenhamn, som förutom uppdraget i Kävlinge bland annat arbetar med utveckling av nya stadsmiljöer i städer som New York och Shanghai. Det ger extra tyngd åt projektet.

Gör Kävlinge ännu mer attraktivt
Som ung kommun med en relativt ung befolkning står Kävlinge nu inför många nya möjligheter. Mellan 1300 och 1500 nya bostäder kommer att byggas i ett samarbete mellan Midroc och kommunen. De första bostadshusen beräknas inflyttningsklara redan under nästa år.
Det är en spännande utveckling som sker i synergi med utbyggnaden av Lommabanan, som ger persontrafik direkt mot Malmö och samtidigt minskar belastningen på sträckan Lund – Burlöv. När allt är utbyggt når man centrala Malmö inom 20 minuter från Furulund station. Målet är att Kävlinge och Furulund växer samman till en stad med två stationer.
Satsningarna är viktiga för hela regionen. De förbättrade kommunikationerna gör naturligtvis att Kävlinge blir ännu mer attraktivt för såväl boende som för företagande. Kommunens mål är att ha 35 000 invånare till 2025, en ökning på 5000 personer från idag, och med dagens utveckling i åtanke ser Mats Rosén att det är fullt realistiskt att nå målet.