Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Kelmo erbjuder sina kunder en helhetslösning

Kelmo AB är ett företag som specialiserat sig inom industriautomation. Verkställande direktören Jörgen Ringius menar att företagets starkaste sida är att man erbjuda sina kunder helhetslösningar.

– Vi tillverkar elektrisk styrutrustning till industrin, förklarar Jörgen Ringius. Det kan vara allt från att modernisera en äldre maskin till att ta fram lösningar för morgondagens maskiner. Vi ser till helheten: Förstudie, elkonstruktion, programmering, skåpsbyggnation, slutmontage, verifiering, igångkörning, utbildning samt service under utrustningens hela livslängd. Kundens behov styr oss. Vi samarbetar ofta med en maskinbyggare som tar fram den mekaniska konstruktionen och tillverkningen, vi tar sedan hand om den elektriska styrutrustningen som ser till att maskinen gör det den förväntas så effektiv som möjligt.
Han tar ett exempel från förpackningsindustrin: Ska man förpacka en produkt är det viktigt både att kartongen som produkten ska förvaras i viks och limmas, att produkten hamnar i den samt att förslutningen sker inom den givna tidsramen.

Startades 1982
Kelmo startades av Henry Johansson 1982. Då var det ett renodlat installationsföretag med inriktning på ställverk och centraler, namnet är en förkortning av Karlskrona Elmontage. Under 1990-talet svängde inriktningen och det blev mer och mer automation och under 2000-talet har det varit uteslutande automation. 2008, mitt under rådande lågkonjunktur, fick några av de anställda erbjudande om att förvärva företaget. De tog tillfället i akt och Jörgen Ringius är idag en av delägarna. 19 personer arbetar i företaget. Man har lite olika nischer eftersom man har olika kompetens, men helhetslösningar och flexibilitet är målet för alla.

Kvalitén viktig
Industrin är ju ett ganska vitt begrepp. Kelmo riktar sig som sagt inte mot någon speciell bransch, utan har olika uppdragsgivare med olika behov. Kunderna kan vara både stora och små. Bland de större företag som anlitar Kelmo finns ABB, Kockums och Tarkett. De flesta kunderna finns i Karlskrona och Ronneby, men många av Kelmos utrustningar levereras till slutkunder över hela världen.
-Kvalité och funktionalitet är ledord för Kelmo, utan dessa är det svårt att leva upp till våra kunders högt ställda krav, säger Jörgen Ringius. För att klara detta har vi kvalitets-ledningssystem och miljöledningssystem till vår hjälp. Vi vill garantera att varje leverans ska uppfylla de villkor som utlovats. Även serviceanda och välutbildad personal är ett mått på god kvalité.

Vill växa sakta
På frågan om det finns några särskilda framtidsplaner svarar Jörgen Ringius:
– Vårt mål är att växa, säger han. Men vi måste ”skynda långsamt”. Det är viktigt att kvalitén på våra produkter samt kompetensen hos våra anställda upprätthålls även under tillväxt. Vi måste även fortsätta att jobba för att ligga i den absoluta framkanten vad gäller automation för att kunna tillgodose våra kunders behov även i framtiden.