Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Kelmo följer industrins globala utveckling

Kelmo AB erbjuder heltäckande och ofta nyckelfärdiga lösningar inom industriautomation. Företaget samarbetar med några av Blekingeregionens och tillika Sveriges största industriföretag, och får därmed följa med på uppdrag över hela världen.

Kelmo, som är en förkortning av Karlskrona Elmontage, etablerades 1982 och var då ett renodlat installationsföretag med inriktning på ställverk och centraler. Under 1990-talet svängde inriktningen mot mer automation, och under de senaste 15 åren har huvudinriktningen varit industriautomation.
Förmågan att utveckla och leverera helhetslösningar är Kelmos största styrka och något som stora internationella företag som till exempel NKT och Saab Kockums uppskattar. När allt fler aktörer efterfrågar en högre grad av automation, men till en mindre investeringskostnad och snabbare drifttagning, så är en nära aktör som Kelmo definitivt det bästa alternativet.
– Tack vare den kompetens och erfarenhet som finns inom företaget fortsätter vi att driva utvecklingen inom avancerade elinstallationer, styrsystem och annat som ingår i modern industriautomation. Vi jobbar långsiktigt tillsammans med våra kunder och bygger system som ska fungera under många år framåt, säger Jörgen Ringius, vd på Kelmo.

Jobbar med regionens största företag
Helheten för Kelmo omfattar alla moment från idé och förstudie till igångkörning och efterservice. Mellan start och mål finns bland annat elkonstruktion, programmering, skåpsbyggnation, slutmontage, verifiering, igångkörning, utbildning samt service under utrustningens hela livslängd.
– Kundens behov styr oss. Vi samarbetar ofta med en maskinbyggare som tar fram den mekaniska konstruktionen och tillverkningen, vi tar sedan hand om den elektriska styrutrustningen som ser till att maskinen gör det den förväntas göra, och att den utför jobbet så effektivt som möjligt, fortsätter Jörgen Ringius.
Det är inte någon speciell bransch som direkt dominerar verksamheten och bland kunderna finns både stora och lite mindre aktörer. Bland de mest frekvent återkommande kunderna finns dessutom några av regionens största företag. De flesta av kunderna finns i Karlskrona, men slutkunderna kan finnas var som helst i världen.

Kvalitet och teknisk framkant
Kelmo strävar efter att kunna garantera att varje leverans ska uppfylla de villkor som utlovats. Även serviceanda och välutbildad personal är ett mått på god kvalitet, understryker Jörgen Ringius, som även passar på att ge en kort redogörelse för framtidsplanerna:
– Vårt mål är naturligtvis att växa, men vi ser värdet av att skynda långsamt. Det är viktigt att vi kan hålla rätt kvalitet på våra produkter och säkerställa kompetensen hos våra anställda även under tillväxt. Vi måste även fortsätta att jobba för att ligga i teknisk framkant vad gäller automation för att kunna tillgodose våra kunders behov även i framtiden.