Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Kemikalier ger bättre kvalitet – och mindre miljöpåverkan

Det råder tyvärr fortfarande en viss skepsis, helt missriktad, mot kemisk industri. Ur ett globalt perspektiv så skulle vi inte kunna få tag på rent dricksvatten utan kemiska reningsprocesser. Moderna kemiska processer bidrar dessutom till att minska miljöavtrycket från flera stora industrier såsom pappers- och massaindustrin.

Det svenska företaget Kemira Kemi har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Sedan 1989 ingår företaget i den finska kemikoncernen Kemira Oyj. Under snart 30 år har de finska ägarna byggt upp en verksamhet som idag anses vara en av världens främsta när det gäller kemikalieframställning för vattenrening och produkter för användning inom massa- och pappersindustrin, men även för framställning av tvättmedel samt inom mineral- och gruvindustrin.

Stora inom papper och massa
Kemira tillverkar ungefär en miljon ton kemikalier per år i fabriken i Helsingborg. En stor andel framställs för pappers- och massaindustrin som är beroende av en välfungerande kemisk industri för fortsatt tillväxt. Inom pappers- och massaindustrin används allt från baskemikalier till specialanpassade produkter både för att förbättra kvalitet i produkterna och för att minska miljöpåverkan.
Kemira är enligt Peter Kihlgren, affärsområdeschef för Kemira Pulp & Paper i Sverige, den enda globala leverantören med bredd inom pappers- och massaindustri
– Vi jobbar med allt från kvalitet av inkommande vatten, extern vattenrening men framför allt med att effektivisera själva tillverkningsprocessen. Slutproduktens kvalitet blir högre med våra produkter och dessutom hjälper vi våra kunder inom pappers- och massaindustrin att kraftigt minska sin miljöpåverkan.
Peter Kihlgren poängterar också att den nordiska pappers- och massaindustrin fortfarande är i global framkant trots hård konkurrens. Mycket tack vare tillgång till riktigt bra processer, en bra vedråvara och en mycket hög kompetens.
– Att Kemira satsat på ökad kunskap och produktutveckling gynnar den nordiska industrin nu när marknaden förändras. Kemira bidrar till en mer hållbar utveckling tillsammans med sina kunder och samarbetspartners.

Skapar industriell symbios
Kemira har ett fantastiskt läge i Helsingborg med tillgång till hamn, järnväg och närhet till europavägar. I anslutning till Kemiras egna anläggningar har man också byggt upp en industripark, Industry Park of Sweden, enligt modellen industriell symbios. Företag delar på infrastruktur och resurser för bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan.
En av de främsta finesserna med parken, förutom det fördelaktiga läget, är att man tar vara på mycket stora mängder överskottsenergi. Enligt Emma Gunnarsson, energichef på Kemira, handlar det om cirka 600 GWh/år, det vill säga lika mycket värme som ett medelstort kraftvärmeverk producerar per år. Kemiras industripark försörjer inte bara företagen i parken, utan står dessutom för ungefär en tredjedel av fjärrvärmen i Helsingborg och Landskrona kommuner.
– Helsingborg når sina klimatmål tack vare oss. Sedan vi började leverera fjärrvärme 1974 har vi bidragit till att spara in utsläpp av cirka 130 000 ton koldioxid. Det finns dessutom plats för fler aktörer i parken, vi bidrar därmed till nya möjligheter inom näringslivet, konstaterar Emma Gunnarsson. Hon fortsätter:
– Tillgången till klimatneutral överskottsenergi tillsammans med våra erbjudanden inom logistik och tjänster ger företag som etablerar sig på vår industripark utmärkta utvecklingsmöjligheter.
Förutom Kemiras egna verksamheter finns idag ett 20-tal andra företag på industriparken och det är en bredd av verksamheter som finns etablerade – allt från åluppfödning och champinjonodling till framställning av vattenreningsprodukter och djurfoder.