Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kemistudenter kommer dagligen i kontakt med världsledande forskning

Utveckling av nya polymera material för att bygga upp ben i kroppen, artificiell fotosyntes, effektivare batterier och solceller baserade på nya material är exempel på forskningsområden vid Institutionen för kemi-Ångström, Uppsala universitet. Alla fyra är bra exempel på hur kemin integreras i områden som man kanske inte traditionellt associerar till kemisk utveckling. All utbildning vid institutionen har en stark koppling till forskning då nästan alla forskare deltar i undervisningen.

Uppsala universitet har två institutioner med kemi som inriktning. Den ena är kopplad till Ångströmslaboratoriet vilket möjliggör gränsöverskridande samarbeten med övriga institutioner som också är verksamma där (Matematiska institutionen, Institutionen för fysik och astronomi samt Institutionen för teknikvetenskaper).
– Den gemensamma nämnaren för oss fyra är materialvetenskap, säger professor Jan Davidsson, som bland annat leder forskningsprojekt med inriktning mot fysikalisk kemi.
Från kemins sida handlar det mycket om att utveckla och omforma material med bättre egenskaper.
– Inom materialkemin arbetar forskare exempelvis med utveckling av nya batterier som är mer effektiva, billigare och mindre än de som finns på marknaden idag. Ett annat område är utveckling av nya polymera material som används för att bygga upp förlorad vävnad i kroppen. Här finns gedigna samarbeten med universitetssjukhusen i både Stockholm och Uppsala.

Studenterna integreras i forskarteam
Kemistudenterna kommer i princip dagligen i kontakt med världsledande forskning inom något av kemins många delområden.
– Våra masterstudenter gör ofta sina examensarbeten vid något av våra laboratorier och kommer då i direkt kontakt med forskning som anses vara globalt ledande, upplyser Jan Davidsson.
Studenterna integreras i forskargrupperna och får vara delaktiga i en internationell atmosfär av utveckling i den absoluta frontlinjen. De får också öva sig på att skriva vetenskapliga artiklar och träna på att skriva ansökningar till olika instanser som delar ut anslag till forskning.

Ny masterutbildning på gång
Jan Davidsson framhåller att masterutbildningen specifikt speglar den forskning som bedrivs på institutionen.
– Våra masterinriktningar är i dagsläget förnybar energi och kemisk biologi förutom de traditionella ämnesområdena inom kemi. Förhoppningsvis får vi snart ett värdefullt tillskott med en ny masterinriktning inom området mjuka material. Området rymmer allt ifrån materialutveckling med medicinsk tillämpning till nanoteknologiska applikationer på framtidens material.

Ännu skarpare forskningsmiljöer
Energimyndigheten har nyligen tilldelat stora energianslag till Uppsala universitet. Energiforskningen stärks med nästan hundra miljoner kronor som fördelas på de institutioner som har någon form av anknytning till energisystem och framtida utveckling.
– Vi ser ett flertal spännande samarbeten med de andra institutionerna här på Ångström som bedriver energiforskning. Detta öppnar också intressanta möjligheter för våra studenter som får ta del av ännu skarpare forskningsmiljöer med inriktning mot framtidens energiförsörjning med tyngdpunkt på förnybar energi, säger Jan Davidsson avslutningsvis.