Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

KF Fastigheter driver Göteborgsregionens största utvecklingsprojekt

KF Fastigheter är en medlemsdriven, helhetsdriven, medspelande samhällsbyggare med fokus på handelsanläggningar. Oftast stora volymhandelsområden, men även centrumhandel och integrerade handelsområden utvecklas, ägs och förvaltas av KF Fastigheter. Med stort engagemang utvecklar fastighetsbolaget nu flera spännande projekt i Göteborgsregionen som samtliga blir praktexempel på hållbar samhällsutveckling.

KF Fastigheter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar samtidigt som bolaget är en viktig stödfunktion för den konsumentkooperativa detaljhandeln.

Nya Backaplan växer fram
I Stor-Göteborg verkar KF Fastigheter för en ökad utveckling av butiker i kundnära lägen, där expansiva Backaplan är en given plats att starta på.
– Vi investerar i framtiden när vi investerar i området Backa 2 som det nya Backaplan. Backaplan är den mest besökta handelsplatsen i hela regionen för volymhandel. Det ska vi ta vara på och utveckla ytterligare med moderna fastigheter, ännu bättre tillgänglighet och möjlighet för nya typer av verksamheter att etablera sig i området, förklarar Bjarne Fjellanger, chef för fastighetsutveckling region Väst, KF Fastigheter.
Det nya Backaplan kommer att bli ett handelscentrum av ännu större betydelse för framtiden, där man räknar med en fördubblad handel och cirka 2000 nya bostäder.

Ny stadsdel med integrerad centrumhandel
Utvecklingen av Partille Port, där en del av Partille centrum byggs ihop med Partille Arena och ett antal nya bostäder i området, hör just nu till ett av KF Fastigheters största projekt i Göteborgsregionen.
– Vi har mycket höga ambitioner med Partille Port som blir en helt ny stadsdel med hållbara bostäder, service, handel och inte minst en multiarena som byggs av PartilleBo. Närheten till Allum gör att man i Partille kommer att ha nära till precis allt – traditionellt köpcenter under tak, volymhandel integrerad med bostadsmiljöer och en arena för kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Resultatet kommer att bli oslagbart, menar Bjarne Fjellanger.
Partille Port kommer att attrahera andra aktörer än enbart de stora volymhandlarna. Det blir en levande plats dygnet runt med kultur, shopping och nöjen.

Kungälvs nya volymhandelsplats
Kongahälla ska bli Kungälvs nya handelsplats. Kommunen har beslutat att bygga en ny stadsdel där KF Fastigheter förfogar över närmare 20 000 kvadratmeter handelsytor. Projektet liknar Partille Port i det att bostäder och handelsverksamhet integreras i gemensamma kvarter.
Det blir i första hand ärendeorienterad volymhandel med varierande storlekar riktade mot familjen och hemmet där dagligvaror utgör basen. Området kommer att omfatta verksamheter som kompletterar befintlig handel i området och bidrar till att Kungälvs invånare kan handla på hemmaplan, precis som det blir med Partille Port för partilleborna.

Leder utvecklingen
Kooperativa Förbundet, KF, var först i Sverige med miljöinriktade varumärken som Änglamark. Samma höga ambitioner gäller även fastighetsförvaltningen. KF Fastigheter utvecklade de första handelsbyggnaderna som klassats enligt Miljöklassad Byggnad Guld, två Coop-butiker i Södertälje respektive Mjölby. Bäckebols köpcenter på Hisingen i Göteborg var den första befintliga byggnaden som uppnått Green Building genom mycket specifikt effektiviseringsarbete.
– Vi har nu som mål att alla våra byggnader ska uppfylla kraven för Miljöklassad Byggnad Guld, och hela fastighetsbeståndet ska vara klimatneutralt till 2020. Vi ligger väldigt långt framme med miljöfrågorna, och vi ser redan idag att vi kommer att realisera målen, säger Bjarne Fjellanger.