Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

KFH bygger arena för samverkan

Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, är en viktig drivkraft för Karlskronas och hela sydöstra regionens näringsliv. Framtidstro och positiv drivkraft är synonymt med arbetet inom KFH, en förening som grundades 1847.

Precis som landets övriga företagarföreningar arbetar KFH för att förbättra förutsättningarna för det regionala näringslivet. KFH företräder 440 medlemmar – och bland dem finns allt från de allra minsta fåmansbolagen till de största industrierna. Det är något som särskiljer KFH från många andra föreningar med liknande upplägg, menar föreningens vd Eva-Marie Andersson.
– Det som är vår främsta styrka är bredden. Vi är öppna för både små och stora aktörer. Genom oss får de en unik arena för samverkan, som jag tror kan vara svår att kopiera på andra ställen. Vi har dessutom ett tätt samarbete med offentliga aktörer som Karlskrona kommun och länsstyrelsen, och det är också värdefullt för våra medlemmar.

Underlättar företagandet
KFH lyfter näringslivets önskemål – och utmaningar – för att det ska bli ett bättre företagsklimat i Karlskrona och hela den sydöstra regionen. En del av det omfattar att bidra med viktig input till lokala och regionala beslutsfattare gällande allt från utveckling av regelverk till utdelande av tillstånd och för nyetableringar.
– Vi är en fristående och politiskt oberoende förening men vi deltar gärna i debatten gällande samordning av myndigheternas tjänster till förmån för företagen i vår region. Mycket kretsar kring att samordna och samverka så att tillståndsprocesser blir effektivare, det är ett typiskt exempel på en fråga som vi ständigt driver, fortsätter Eva-Marie Andersson.
När företagen i regionen vill expandera så ska det naturligtvis fungera så smidigt som möjligt i de olika tillståndsprocesserna. I dagens tuffa konkurrens har man helt enkelt inte råd att förlora på bristande kommunikation eller fördröjande processer. Då finns det nämligen en risk att företagen tar sin verksamhet någon annanstans.
– Vi ska ha ett livfullt och rikt näringslivsklimat. Det innefattar inte minst ett klimat med utrymme för tillväxt, inflikar Eva-Marie.

Vill ha högutbildad arbetskraft
Liksom regionen i övrigt arbetar KFH efter kärnvärden som attraktiv livsmiljö, bra kommunikationer och bra utbildning. Alla tre är viktiga för alla typer av företag inom alla branscher. Det finns ett samband mellan förmågan att locka högutbildad arbetskraft och antalet nystartade företag.
Utöver service för medlemsföretagen i form av utbildning, familjeaktiviteter, debatter och nätverksträffar så arrangerar föreningen också, tillsammans med Karlskrona kommun, en årlig näringslivsdag. I år anordnades dessutom en mässa för examensarbete i samband med näringslivdagen som gick av stapeln i mitten av oktober.
För att belysa utbildningsfrågan ytterligare diskuteras i skrivande stund etablering av en engelsk skola i regionen. Tanken är att högutbildade experter som rekryteras från andra länder ska kunna ta med sina familjer och stanna kvar i regionen. En internationell skola skulle då kunna vara en morot för det.