Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Kilabgruppen – fyra företag under samma tak

Lokala entreprenörer har gjort en gemensam kraftansträngning och samlat unik kompetens inom för Kiruna och Malmfälten starka och eftertraktade branscher i Kilabgruppen. Genom att skapa en gemensam organisation för komponenttillverkning, maskinexpertis samt service och underhåll riktat mot gruvindustrin kan man axla större projekt med högre leveranssäkerhet. Tillsammans blir de fyra företagen i Kilabgruppen några av Malmfältens starkaste samarbetspartners för den expansiva gruvnäringen.

Med verksamheten i en fastighet på 3500 kvadratmeter samlar moderbolaget Norrlands Polyuretan Industri AB heltäckande service och underhållstjänster för gruvindustrins maskiner, framstående legotillverkare av avancerade stålkomponenter och en verksamhet inriktad på stenkross. Initiativet bakom Kilabgruppen stavas synergi – med gemensamma resurser kan de fyra företagen sätta ihop kraftfulla erbjudanden där kunden i princip bara behöver en kontakt som sköter hela jobbet, från tillverkning och leverans av specialkomponenter till ombesörjning av underhållstjänster.

Gruvindustrins främsta samarbetspartners
Dotterbolagen Kiruna Industrilego AB (Kilab), KPM Slitageskydd AB (KPM) och Kiruna Magnetit AB fortsätter att utveckla sina respektive verksamheter under egna varumärken, men med gemensamma lokaler och resurser.
Moderbolaget Norrlands Polyuretan Industri AB tillverkar produkter med ett högt slit- och korrosionsskydd. Bolaget är specialister på polyuretan och keramik och har en lång erfarenhet entreprenadarbeten ute hos kund. Norrlands Polyuretan samarbetar med de främsta aktörerna inom svensk gruvindustri samt stora delar av övrig basnäring i norra Sverige.
Den varma sidan av gruvindustrins produktion, från ca 100 grader och uppåt, tar dotterbolaget KPM hand om.
– Förutom tjänster som avgasrening och underhåll av värmeanläggningar har vi genom KPM även lyckats specialisera oss på isolering inom byggbranschen, upplyser Urban Kalla, ekonomichef för Kilabgruppen. Vi arbetar med sprutisoleringsskum. Det unika med den här typen av lösning är att det ger både isolering och luftförsegling i ett, med sparade kostnader och ökad miljöprestanda som resultat. Systemet är helt revolutionerande för byggbranschen och kan användas för ny-, om- och tillbyggnationer.

Synergi ger bättre erbjudanden
Kilab har en av Malmfältens mest avancerade maskinpark med åtskilliga CNC-maskiner, en ny kantpress och plasmaskärare. Företaget fokuserar på legotillverkning i korta serier där man snabbt ställer om produktionen efter kundernas behov.
– Vi söker efter nya medarbetare eftersom marknaden växer, framförallt gäller det duktiga och erfarna svetsare, men vi är även på jakt efter maskinoperatörer som CNC-programmerare exempelvis. Det vi erbjuder är ett spännande och framförallt omväxlande arbete eftersom vi nästan uteslutande arbetar med korta serier.
I fusionen ingår även Kiruna Magnetit AB, en av landets främsta leverantörer av högkvalitativa produkter i magnetit.
– Vi strävar efter att skapa synergier mellan alla bolag i Kilabgruppen. Med gemensamma styrkor kan vi nu ta oss an mycket större uppdrag. Idag har vi ca 35 anställda i gruppen, men i framtiden är det inte uteslutet att personalstyrkan ökar, fortsätter Urban Kalla.

Utvecklas i takt med gruvans expansion
Det handlar i allra högsta grad om en enorm tillväxtmöjlighet för Kiruna, med nya arbetsmöjligheter och grogrund för nya kontakter med underleverantörer och nya kunder för företag i hela regionen.
Kilabgruppen satsar gemensamt och har redan kontakter förutom i Kiruna även i Gällivare och Svappavaara. Även Pajala är intressant med den nya gruvan i Kaunisvaara. Den svenska gruvnäringens främsta tillväxtorter är med andra ord en växande arbetsmarknad för Kilabgruppen.