Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kinda kommun tror på ökat utbyte mellan skola och näringsliv

Kinda kommun ser över framtidens kompetensförsörjning för att trygga fortsatt tillväxt inom det lokala näringslivet. För att dagens utbildningsinsatser ska få en långsiktig effekt måste näringslivet släppas in i klassrummet, och det finns det goda förutsättningar för tack vare väletablerade samarbeten och ett stort engagemang från lokala företag.

Det finns en lång samverkanstradition i Kinda kommun som idag gör sig påmind bland annat genom Växtkrafts arbete, där representanter från både kommunen och näringslivet träffas och utbyter idéer för att stärka företagandet och även locka nyetableringar till kommunen. Samarbetet inom Växtkraft Kinda är de facto så uppskattat att föreningen Företagarnas regionchef har beskrivit det som ett föredöme för hela regionen.

Ökar utbytet mellan skola och näringsliv
Det finns många fler exempel på spännande initiativ och aktiviteter i Kinda utöver Växtkraft. Precis som i landets övriga kommuner är kompetensförsörjningsfrågan en av de absolut viktigaste för framtiden. Kommunledningen har därför tillsammans med Barn – och utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer som banar väg för ett ökat utbyte mellan skola och näringsliv, där syftet är utveckla utbildningar som verkligen svarar på det lokala näringslivets behov.
– Vi har många aktiviteter under året för att skolan och näringslivet ska mötas. KindaMässan är ett årligt återkommande evenemang för att inspirera och motivera till ökat företagande, och i år var det extra mycket fokus på utbyte mellan skola och näringsliv då elever från grundskolan fick besöka mässan, berättar Björn Hoflund, kommunstyrelsens vice ordförande samt Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Ny utvecklingschef
Kommunen har även stärkt banden till näringslivet genom att anställa en utvecklingschef som bland annat ansvarar för näringslivskontakter. Det är ett tydligt exempel på hur kommunen närmar sig näringslivet ytterligare.
– Utvecklingschef Mattias Nilsson har en lång erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor nära marknaden och har bland annat ansvarat för internationella biogasprojekt. Att utveckla kommunens service och kontakter gentemot näringslivet är en både inspirerande och livsviktig uppgift, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen.
Engagemanget ska dels bidra till att befintliga företag stannar kvar eftersom man upplever Kinda som en bra företagsort med god service. Det ska också locka nya etableringar till kommunen och med det föds kringeffekter som ökad inflyttning exempelvis.

Bra läge för investeringar
Att en av Europas största industriella investeringar görs i Kisa, Kinda kommuns största tätort, bidrar också till att öka intresset för kommunen.
– Swedish Tissue gör en av sina största investeringar genom tiderna. Fabriksytan fördubblas och det kommer även att bli fråga om en kraftig utökning av personalstyrkan. Det visar på en mycket stark framtidstro – man vill och vågar satsa lokalt. Kommunen svarar bland annat med att bygga upp infrastrukturen kring fabriken, berättar Lena Käcker Johansson, kommunfullmäktiges ordförande.
I samband med Ostlänkens första etapp hoppas man på ett uppsving för lokala företag. Linköping planerar dessutom för flera tusen nya bostäder.
– Våra företag kan dels bli underleverantörer i utvecklingen av såväl Ostlänken som Linköpings bostadsbestånd. Men vi kan även erbjuda attraktiva lägen för bostadsbyggnation här i Kinda, fortsätter Lena Käcker Johansson.
– Dessutom ligger Kinda mycket centralt med ungefär lika långt till Sveriges tre största städer. Vi upplever det som ett mycket fördelaktigt läge som fler kan och borde ta del av, tillägger Hans Måhagen som avslutning.