Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kiruna – en av Sveriges framtida hållbara turistdestinationer

Kiruna är en av fem regioner som av Tillväxtverket utsetts till en framtida hållbar turistdestination. Tillsammans med Bohuslän, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre delar Kiruna på ett utvecklingsbidrag om 60 miljoner kronor för att stärka attraktionskraften för regionen som besöksmål. Hela projektet andas hållbarhet, där man fäster extra stor vikt vid att utveckla värden som gör att regionen blir en levande turistdestination året om. Det geografiska läget är en fördel med naturlig dragningskraft i sig – men kan också upplevas som alltför avlägset ur tillgänglighetssynpunkt. Detta arbetar Kiruna Lappland ekonomisk förening för att bygga bort, bl.a. genom en livlig dialog med befintliga och potentiella transportörer.

Intresset för Kiruna och Lappland är stort internationellt tack vare välkända fenomen som norrsken och midnattssol, naturattraktioner, unika äventyr som fjällvandring och hundspann samt inte minst fantastiska upplevelser med världsattraktioner som ICEHOTEL och framtidens Spaceport Sweden. Lappland lockar också med sin storslagna, orörda natur och det samiska kulturella arvet som många har hört talat om men aldrig fått uppleva på nära håll.

Världens första kommersiella rymdfärd
Ur ett internationellt perspektiv är Lappland en av världens toppdestinationer med enorma utvecklingsmöjligheter. Kiruna har kommit långt när det gäller utveckling av hållbara turistattraktioner, men det finns fortfarande betydande utmaningar att tackla. En av de främsta är att vi inte kan erbjuda produkter året om. En annan är att tillgängligheten anses begränsad med snäva transportmöjligheter. Även kommunikationer mellan målpunkter som ICEHOTEL, Kiruna Airport, staden och fjällen måste förbättras för att möta framtida gästers behov och förväntningar.
För att nå målet med en fördubblad omsättning för besöksnäringen satsar Kiruna Lappland tillsammans med kommunen och ett flertal företag i regionen på en offensiv marknadsföring av regionen och varumärket Kiruna in Swedish Lapland.
– Spaceport Sweden är under uppbyggnad och världens första kommersiella rymdfärd kommer att anordnas från Kiruna. Intresset kommer att öka för regionen, som växer som teknik- och rymddestination men också som gruvstad. Målet är att i framtiden kunna utveckla attraktioner som gör Kiruna och Lappland till en året-runt destination. Vi har många befintliga värden som går att förädla ytterligare, värden som vi haft under decennier men som nu har starkare dragningskraft än någonsin, berättar Erica Mattsson, VD Kiruna Lappland ekonomisk förening.

Framtidens hållbara Kiruna
Mot den här bakgrunden är det inte speciellt förvånande att Kiruna blev en av de fem regioner som Tillväxtverket utsåg för framtida utveckling. Intresset för utveckling av hållbara destinationer är stort landet över, totalt fick Tillväxtverket 40 ansökningar. Kiruna valdes mycket tack vare lokala entreprenörers starka drivkraft för att utveckla regionen som turistmål.
– Det finns en stark gemenskap bland våra företag och lokala myndigheter där vi tillsammans strävar efter att bygga hållbara värden för Kiruna och Lapplands framtida besöksnäring. Vi satsar hårt för att uppnå målet med fördubblad omsättning för besöksnäringen till 2020, men också på att skapa hållbarhet med fler arbetstillfällen, bättre kommunikationer och ökad tillgänglighet i vår region, framhåller Erica Mattsson.
Det finns en stark synergi i Kirunaregionen som man från Kiruna Lapplands sida vill ta vara på och utveckla, inte minst genom kommunens visionsarbete som omfattar näringslivets alla delar. Visionsarbetet omfattar även boende, infrastruktur och utbildning – allt som behövs för att trygga en hållbar utveckling.