Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

KL Trafik AB – vassa på expresstransporter

KL Trafik AB i Vaggeryd är det naturliga valet i Småland när det gäller smart och effektiv logistik. Att tranportera gods handlar om mycket mer än att enbart köra saker från A till B. KL Trafik erbjuder bl.a. expresstransporter och då är kraven mycket höga gällande precision och tidsförlitlighet. Företaget kan hantera de flesta typer av gods som förekommer inom svensk bygg- och tillverkningsindustri.

KL Trafik kraftsamlar för framtiden genom att se över investeringar i ny teknik som långsiktigt gynnar både ekonomi och miljö. Företaget erbjuder godstransporter omfattande
In och utrikestransporter, expresstransporter med allt från personbil till lastbil med släp.
Till de senaste investeringarna hör en uppgradering av affärssystemet till en lösning som förutom kundorderhantering även omfattar trafikledning och fordonspositionering. Med full kontroll över var godset finns kan KL Trafik leverera ännu bättre service åt sina kunder med snabba besked. Dessutom finns möjlighet att samordna returer för bättre lönsamhet samt inte minst en förbättring ur miljösynpunkt.

Express är just det – express!
Hos KL Trafik är express just vad det låter som – expressleverans av viktigt gods som ofta är helt avgörande för att kundens vardag ska fungera. För att exempelvis förhindra stillestånd i fabriker gäller det att material och komponenter anländer som väntat, här är KL Trafik en pålitlig samarbetspartner som verkligen håller vad man lovat.
– Vi är oerhört noga med att vara ärliga och hålla vad vi lovat, och jag tror att en stor del av våra framgångar vuxit fram ur detta. Dessutom arbetar vi med noll-felsprinciper och är kända för att vara extra omsorgsfulla vid hantering av godset, säger Christer Lundquist, ägare och VD KL Trafik.

Förenklar kundernas vardag
KL Trafik har sett en stadig tillväxt under de senaste åren som en av branschens mest pålitliga partners för expresstransporter till och från Småland. Idag har företaget 15 enheter i olika storlekar samt 15 medarbetare på årsbasis plus en del timanställda.
– Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden för att kunna möta kundernas krav, samtidigt värnar vi om att behålla den närhet som vi byggt upp genom täta kontakter och långsiktiga relationer. Ett av våra främsta argument till varför vi är så bra är att vi verkligen förenklar våra kunders vardag. Vi är framförallt tydliga med vad vi kan utföra, kunden vet redan från början vad som kan förväntas av oss och vi håller oss till det som är överenskommet, vi vill även vara ett innovativt företag vad gäller mer miljövänliga transporter, understryker Christer.

Välvässad service
KL Trafik kommer att fortsätta utveckla verksamheten och bygga upp långsiktiga relationer. Man vill också aktivt bidra till en ökad trafiksäkerhet och en miljömedvetenhet genom att säkerställa en hög utbildningsnivå hos de anställda. Företaget har funnits i snart 25 år och det finns en hel del viktig kunskap samlad i KL Trafik som kommer kunderna till gagn i form av en välvässad hög leveransservice.