Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

KLF spår en fortsatt ljus framtid för spannmål- och oljeväxtodlare

Svenskodlat spannmål fortsätter att stå högt i kurs. Efterfrågan på spannmål ökar inte bara i Norden utan över hela Europa och framförallt i övriga världen. Förklaringen är enkel: vi blir fler människor i världen, och därmed ökar efterfrågan på livsmedel där spannmål utgör en av de viktigaste grundpelarna eftersom den används för framställning av basföda både till människor och djur.

KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ser till den sydsvenske jordbrukarens intressen genom att skapa ökad lönsamhet med bättre villkor. Den medlemsägda föreningen har funnits sedan 1931 och har sedan dess byggt upp en solid organisation bestående av medlemsföretag i nordöstra Skåne och västra Blekinge.

Tror på fortsatt uppgång
2012 var ett av de bästa odlingsåren någonsin i KLF:s långa historia. Därmed ökade även intäkterna för sydsvenska odlare, vilket i sin tur gjorde det möjligt för fler odlare att investera inför kommande år. Efter ett bra år 2012 står sig de sydsvenska spannmålsodlarna starka och KLF spår en fortsatt ljus framtid med ökad lönsamhet för sina medlemmar.
– Föreningen grundades i syfte att skapa större lönsamhet för odlarna genom att betala mer för deras produkter, berättar Christer Nilsson, VD KLF. Idag är vi en stark och livskraftig organisation med en omsättning på ca 600 miljoner kronor och 25 anställda.
Christer förklarar att KLF lever efter ett ordspråk som lyder: ”Vi ska vara till glädje för våra kunder, ägare och anställda”. Något som både medlemmar och anställda kan vittna om.
– Vi tror på en fortsatt uppgång och kommer därför att rekrytera ytterligare personer under slutet av året och inpå 2014. Alla som arbetar nära lantbrukarna, det vill säga våra ägare och medlemmar, måste ha relevant utbildning och erfarenhet, fortsätter Christer, som själv är lantmästare i grunden.

Förbättrade villkor och hamnens betydelse
Svenska spannmålsodlare har fått klart förbättrade villkor under de senaste åren, enligt Christer Nilsson. I KLF:s upptagningsområde produceras en stor andel av de livsmedel som övriga Sverige konsumerar, inklusive spannmål. Regionen är också en betydande exportör av spannmål till bland annat Tyskland, Polen och Belgien. I hamnen i Åhus ligger den största anläggningen för export till dessa länder.
– Åhus Hamn är ett viktigt nav för hela vår region. Vi når viktiga kunder i hela Europa härifrån. En annan viktig kund för vete, odlat i vår region, är The Absolut Company, som är Sveriges största livsmedelsexportör mätt i kapital. Detta tillsammans bidrar naturligtvis till våra medlemmars lönsamhet och vi känner oss väldigt lyckosamma som har dessa förutsättningar, fortsätter Christer Nilsson.

Värnar om arv och kultur
KLF har utan tvekan en viktig roll i regionen. Till uppdraget hör också att bevara det traditionella lantbruksarvet och tillhörande kultur för kommande generationer.
– Vi har nyligen, tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, räddat en gammal väderkvarn i Skeppaslöv, utanför Kristianstad som vi renoverat och numera använder som ett litet upplevelsecentrum. Kvarnen fungerar utmärkt och vid speciella tillfällen maler vi på gammalt vis för att visa att vi värnar om vårt arv och vår kultur. Den snart 150 år gamla kvarnen är ett landmärke för regionen och vi är mycket stolta över att kunna visa upp den i nära nog ursprungsskick, säger Christer Nilsson avslutningsvis.