Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Klimathotet – en möjlighet för Jämtland

Jämtland har mycket goda utsikter för att utvecklas till en av Sveriges främsta vindkraftregioner. Länet kan redan idag stolt visa upp flera av landets största vindkraftsprojekt hittills. Nya investeringar medför en enorm utvecklingspotential med fler arbetstillfällen i glesbygden, samtidigt som man bidrar till att uppfylla nationella miljömål med en större produktion av förnybar energi.

Vindkraft byggs för att få bukt med klimathotet, men får samtidigt flera andra positiva kringeffekter. Fler arbetstillfällen är en given faktor där hela samhället får ta del av vinsten.
– Vi kan med största säkerhet konstatera att vindkraften bidrar till fler jobb i länet. Enligt en färsk undersökning var det fråga om ett hundratal fler årsarbeten i branschen 2012 jämfört med 2011. Slutsiffran hamnade då på cirka 300 årsarbeten i fjol, berättar Torbjörn Laxvik, projektledare på Vindkraftcentrum.se.
Årsarbeten är dock ett lite lurigt begrepp som ofta missförstås och kan inte direkt översättas till jobb. 300 årsarbeten motsvarar 300 heltidsarbeten under ett år. Eller 30 heltidstjänster under tio år. Dessutom sträcker sig summeringen från arkeologitjänster via grävmaskinjobb till vindkraftstekniker i en färdig park.

Mängder av jobb- och affärsmöjligheter
De flesta av jobben som tagits med i beräkningen är kortsiktiga och utförs under byggfasen.
– Det finns emellertid långsiktiga planer på omkring 1500 vindkraftverk i länet, så denna fas kan mycket väl sträckas över en tioårsperiod eller så. I dagsläget vet vi att det finns investeringsbeslut tagna för 260 verk, vilket motsvarar en investering på tio miljarder kronor under ett par år framåt. Det betyder rent konkret mängder av jobb- och affärsmöjligheter, konstaterar Torbjörn Laxvik, som också poängterar att antalet regionala arbetstillfällen det kan bli tal om till stor del beror på hur vi själva agerar, skaffar kompetens och investerar i utbildningar.
Kring vindkrafttekniker- och montörsutbildningarna i Strömsund och höghöjdsträningen i Gåxsjö vill Vindkraftcentrum.se utveckla ett utbildningscenter med bemanningsföretag, rekryteringsfunktioner, utbildningsföretag och även ge högskolekurser. Detta i samarbete med andra utbildningsanordnare i länet.
– Här ska företag och yrkesfolk som vill in i branschen, som exempelvis elektriker och montörer, kunna utbilda sin personal för höghöjdsjobb och certifieras för jobb åt de stora turbinleverantörerna, förklarar Torbjörn Laxvik vidare.
De mer stadigvarande arbetstillfällena uppstår när parkerna är färdigbyggda. Nya siffror säger att vindkraftsparken i Havsnäs i Strömsunds kommun ger motsvarande 18,5 fasta långssiktiga heltidsjobb, varav 16 lokala. Parken med 48 verk har varit i drift i två år.
– Använder man siffran och gör ett överslag vad gäller de 260 verk som byggs här nu ger den 100 jobb i 20 till 25 år. Av dessa blir knappt hälften jobb som vindkrafttekniker.

Hoppas på utveckling på tillverkningssidan
De flesta länsföretag som gjort jobb i branschen är entreprenörer inom skog, väg och transporter.
– Nu hyser vi förhoppningar om tillverkning också. Längt gångna planer finns på en monteringsfabrik för turbiner i Jämtland. När den blir verklighet finns möjligheter för länets industri att bli underleverantörer, menar Torbjörn Laxvik.
Turbinen är av norskt fabrikat och på andra sidan gränsen i Tröndelag finns ett vindkraftskluster, ett samarbete mellan företag som erbjuder varor och tjänster. Då är Jämtlands län en nära och attraktiv marknad med ett helt annat kostnadsläge.
– Utvecklingen gör att ett antal norska företag nu söker affärskontakter och partners för etableringar i vårt län. Ett av skälen är att Jämtlands län ligger i framkant i vindkraftsutbyggnaden. Förutom tillverkningsindustri handlar det om service och underhåll, logistik, utbildningsföretag och teknikutveckling. Det pågår också ett arbete för att skapa gemensamma forskningsprojekt där norska högskolor och universitet i Trondheimsområdet vill samarbeta med Mittuniversitetet som ligger långt framme vad gäller sensorforskning och söker lösningar för vindkraft i kallt klimat.

Synliggör möjligheter
Vindkraftcentrum.se har till uppgift att förmedla kontakter mellan olika aktörer inom offentlig såväl som privat verksamhet, vindkraftsbranschen och akademin.
Bakom Vindkraftcentrum.se står länets kommuner och Länsstyrelsen i Jämtlands län.
– Vi synliggör jobb- och affärsmöjligheterna för att vindkraftsutbyggnaden ska göra största möjliga lokala nytta. Även om det inte är för den lokala nyttans skull vindkraften byggs – skälet är ju klimathotet, säger Torbjörn Laxvik avslutningsvis.