Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Klövern bygger nytt landmärke i Mölndal

Klövern är ett nytänkande fastighetsbolag med många järn i elden just nu. Kommersiella fastigheter, framförallt kontorshus, dominerar men Klövern fortsätter att expandera mot nya nischer. Utvecklingen av nya Åby Arena i Mölndal är ett tydligt exempel på det.

Mölndal är en kommun strax utanför Göteborg, vida känd för fantastiska etableringsmöjligheter på första parkett med storstaden alldeles inpå knuten. Åby Arena anläggs nu mitt i ett av Göteborgsregionens mest attraktiva utvecklingsområden, några minuter från Mölndals centrum och en kort resa med kollektiva färdmedel från Centralstationen i Göteborg.
– Anläggningen kommer att omfatta ett större hotell samt en mässhall som blir sammanbyggda med Åbytravet. Det kommer också att finnas restaurang och gym. Hotell- och mässanläggningar kommer att ägas och förvaltas av Klövern och Åby Travsällskap gemensamt, och drivas av hyresgästerna, sammanfattar Klöverns regionchef Göran Joneskär.

Storsatsning med Åby Arena
Bakgrunden till projektet och Klöverns intresse för att utveckla området bottnar i en diskussion som restes redan för fem år sedan. Åby Travsällskap ville öka antalet besökare till travet och såg sig om efter en driven samarbetspartner, någon med rätt kunskap och kraft skulle kunna bistå i att genomföra ett större projekt. Valet föll då på Klövern, fastighetsbolaget som visat sig vara lite av en uppstickare med flera spännande utvecklingsprojekt på andra ställen i samma region.
– Man ville framförallt ha en stabil och långsiktig ägare/partner, och då föll valet på Klövern, säger Lars Backman, projektchef på Klövern med ansvar för utvecklingen av Åby Arena.
Projekteringen startade 2016. Nu, två år senare, är bygget i full gång och inflyttning blir i januari 2019 för den nya mässan och gymmet och mars 2019 för hotellet. Det blir ett nytt landmärke för Mölndal, med ett storhotell på 16 våningar och 223 rum. Det blir att jämföra med de riktigt stora aktörerna i centrala Göteborg.
– Detta är en satsning som markant höjer servicenivån i Mölndal, konstaterar Helena Forsell, affärsenhetschef på Klövern. Vi har sedan tidigare en stark närvaro i området, men då främst med kontorsfastigheter. Detta är ett stort steg även för oss och det markerar vår framtidstro i regionen.

Skarpt miljöarbete
Klövern är redan idag väldigt engagerade i stadens utveckling. Både i Mölndal och Göteborg. Ambitionen är att som samhällsbyggare komma ännu närmare och vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Västsveriges huvudstad.
En annan viktig bit i Klöverns utvecklingsarbete handlar om miljö. Klövern har alltid ställt stränga krav på energi- och miljöanpassning. Ett exempel är att alla nyproducerade fastigheter ska drivas med förnybar el från vattenkraft. Ett annat är att man så långt det är möjligt söker miljöcertifiera de nya fastigheterna.
– Åby Arena kommer att certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad nivå Silver. Vår största utmaning ligger inte i anpassning av nya fastigheter – utan i det äldre beståndet. Ofta är det kulturbyggnader med höga krav på bevarande. Att komma runt det och samtidigt energioptimera är en utmaning som vi söker lösa genom hela beståndet, förklarar Kristian Karlsson, teknisk chef på Klövern.