Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Klövern satsar på vidare expansion i Norrköping

Klövern är ett fastighetsbolag som skiljer sig från mängden. Genom att specialisera sig på teknikinriktade verksamheter och lokaler speciellt lämpade för dessa verksamheter i flera Science Parks i landet har företaget lyckats skapa ett unikt fastighetsbestånd som omfattar många spännande utvecklingsprojekt. Samtidigt finns det mesta som ryms inom ramarna för kommersiella lokaler i Klöverns portfölj. Extra spännande är också att företaget speciellt fokuserar på utveckling i tillväxtregioner och lägger mycket resurser på att stärka medelstora städer som Linköping och Norrköping.

Klövern äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på 26 orter i Sverige. Servicekontoret finns i Nyköping. En del av affärsidén bygger på hög tillgänglighet, där Klöverns personal finns nära till hands närhelst hyresgästen behöver hjälp. Därför har man etablerat filialer i ett tiotal städer som med egen personal servar och tar hand om vardagsproblem i anslutning till fastigheterna.
– För att vi ska kunna leva efter vårt motto att ”var dag underlätta kundens vardag”, måste vi också vara tillgängliga och arbeta nära våra hyresgäster, kommenterar marknadsområdeschef Mikael Forkner. Vår främsta konkurrensfördel förutom bra lokaler med rätt läge är en hög servicenivå. Det är kvalitet rent igenom som vi aldrig gör avkall på. Vi har egna fastighetstekniker och drifttekniker som vi kan skicka ut snabbt om det behövs, på så vis är vi inte låsta utan kan oberoende av andra aktörer agera och ta tag i saker utan dröjsmål. Så har vi alltid arbetat.

Modernisering och bevarande av kulturminnen – går det att kombinera?
En betydande del av Klöverns fastigheter används av teknikintensiva forsknings- och utvecklingsföretag, akademiska institutioner och innovationsbolag. Klövern har bl.a. varit med och byggt upp fem olika Science Park-miljöer i Sverige, bland andra Mjärdevi Science Park i Linköping och Norrköping Science Park.
Norrköping är en anrik industristad som fortfarande spinner vidare på arvet från drivande industriers storhetstid. Det märks inte minst i fastigheterna där gammalt möter nytt i en fantastiskt inspirerande miljö. Klöverns egna kontorslokaler i Norrköping ligger i det gamla bomullspinneriet från 1800-talet som en gång var en betydande nisch för hela regionens ekonomiska tillväxt. Idag är Norrköping en mycket högteknologisk och kunskapsinriktad stad med ledande kompetens inom bl.a. visualisering.
Norrköpings visualiseringscenter har blivit ett landmärke för regionen. I anslutning till centret finns den toppmoderna biografen Cnema där vanlig bioverksamhet förenas med medieforskning. Klövern äger fastigheten där Cnema bedriver sin verksamhet samt ett stort antal andra fastigheter i närheten.
– I Norrköping är det ofta gamla anrika fastigheter med kulturprägel som vi förvärvar och förädlar. Vi renoverar fastigheterna så att de håller modern standard, men samtidigt är vi måna om att bevara industriarvet som lever kvar i fundamenten. Tillsammans med kommunen har vi ett genuint intresse av att ta vara på de kulturminnen som finns i Norrköpings gamla industrifastigheter, förklarar Mikael Forkner.

Partner för utveckling av akademin
Klövern värnar om hyresgästernas välbefinnande och strävar efter att kunna erbjuda så många mervärden som möjligt. Det rör sig om allt från posthantering till gemensamma konferenslokaler och fikautrymmen i kontorshotellen. Närhet till restauranger, caféer och gym är också viktigt för att skapa levande och attraktiva etableringsområden.
I ett nytt projekt pågår nu förprojektering för Linköpings universitet. Projektet omfattar bl.a. en byggnad som är vackert belägen intill Motala ström och som har mycket god utvecklingspotential för akademisk verksamhet.
– I nära samverkan med universitetet utvecklar vi fastigheten och planerar även för nybyggnation i viss mån för att kunna möta framtida expansion. Vi har stora förhoppningar med projektet som för övrigt är ett av de större i Norrköping just nu, säger Mikael Forkner avslutningsvis.