Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Klövern skapar landmärken för Örebro

Klövern utvecklar miljöer för framtidens företagande. Det är inte minst påtagligt i Örebro, där Klöverns närvaro kommer att förstärkas avsevärt i samband med förverkligandet av projektet Örebro Entré.

I nära anslutning till resecentrum planerar Klövern att bygga ett hus med upp till 14 våningar. Projektet går under namnet Örebro Entré, eftersom huset blir det första man som besökare ser när man närmar sig centrum norrifrån, både med tåg och bil. Namnet markerar också Klöverns ambition att skapa viktiga landmärken för regionen.
Den nya byggnaden kommer att omfatta både hotell och kontorslokaler. De första sju våningarna öronmärkts för hotellverksamhet och resterande blir kontor till olika företag som vill dra nytta av det centrala läget. Med Örebro Entré visar Klövern sin långsiktighet och sin tilltro till Örebro som växande stad.
– Klövern satsar uttalat på tillväxtorter och Örebro är definitivt en sådan ort, säger Henrik André, affärsenhetschef på Klövern i Örebro.

Utvecklar fler projekt i området
Klövern fortsätter att utveckla sin verksamhet i Örebro. Henrik André har nyligen tillträtt rollen som Affärsenhetschef, en ny projektledare har anställts och en ny förvaltare är på gång in för att stärka upp organisationen i den fortsatta utvecklingen.
– Vår vision är att skapa miljöer för framtidens företagande. Örebro Entré är ett led i det och med projektet skapas ringar på vattnet till förmån för Örebros utveckling, säger Henrik, som också berättar att man intill den planerade upp till 14 våningar höga byggnaden avser att förädla en befintlig fastighet, den gamla postterminalen.
– Vi ser en stor utvecklingspotential i den gamla postterminalen. Efter en tillbyggnation på höjden samt en omfattande renovering och standardhöjning kommer vi att stå med helt nya ytor till förfogande.
I en stad som Örebro är kontors- och affärslokaler ytterst eftertraktade. Speciellt med lägen som detta. Ombyggnationen kommer att innefatta moderniseringar med lägre energiförbrukning men kommer inte att hamna i konflikt med bevarandet av byggnadens historiska och kulturella karaktär.

Gagnar hela Örebro
Det är nog mycket tack vare utvecklingen av Örebro Entré som en fastighet som den gamla postterminalen kan bli mer attraktiv. Det är framförallt en unik möjlighet som Klövern vill ta vara på och som innebär att man som fastighetsägare blir starkare lokalt i Örebro.
– Vi ser det här som ett väldigt bra läge med tanke på utvecklingen i den norra stadsdelen och andra investeringar som sker i området, konstaterar Henrik André.