Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Klöverns stadsutvecklingsprojekt sätter ny standard

Västerås centrum kommer inom de närmaste åren att förvandlas till en modern blandstad där bostäder, handel, rekreation och kontor samsas i en gemensam miljö. Det är även planen för Klöverns utveckling av Gallerian, som redan påbörjats med Handelsbanken som ny tongivande hyresgäst.

Klövern äger två gallerior i centrala Västerås och även de flesta övriga kommersiella fastigheter innanför Cityringen. De tre galleriorna kommer att omvandlas som en del av Klöverns stora stadsutvecklingsprojekt. Arbetet börjar i Gallerian, som nu görs om till modern blandad kontors- och handelsfastighet med ett nytt affärsinriktat koncept.
– Tillsammans med Handelsbanken bearbetar vi marknaden efter andra potentiella kunder inom samma eller angränsande branscher. Tanken är att det ska bli ett affärsinriktat kluster här, förklarar Tariq Boholm, affärsområdeschef för Klövern i Västerås.

Centrum ska bygga på upplevelser
Om man ser till trender inom modern handel, där allt mer bygger på e-handel, är det svårt att föreställa sig att Västerås haft fem större gallerior fram till ganska nyligen. Punkt blir med sin historik och unika prägel främsta fokus för det som kan kallas för traditionell handel i Västerås city framöver.
– Handeln omstruktureras, men det finns fortfarande behov av att träffas och Punkt ska vara en plats för umgänge, fika och rekreation. Det finns även behov av så kallade showroom inom handeln och Punkt ska ha en utformning som känns modern, som gör det till en upplevelse att besöka stadens centrum, menar Tariq Boholm.
Klövern kommer att höja Punkt-gallerians status och attraktivitet genom att skapa nya entréer, ett modernare och tydligare koncept och öppnare ytor. Hela stadskärnan kommer med tiden att omformas och bli en attraktiv stadsdel med många olika typer av verksamheter, handel och bostäder. Den utvecklingen vill Klövern gärna leda.

Bygger hjärtat i Mälarporten
I skrivande stund pågår ett omfattande trafikomläggningsprojekt som rör järnvägen mellan Västerås och Stockholm. När det färdigställts blir Västerås en ännu tydligare del av Stockholmsregionens arbetsmarknad, och det stora projektet i Mälarporten tar form nu för att möjliggöra den utvecklingen.
Delar av Västerås nya resecentrum, som utgör hjärtat i Mälarporten, ska byggas på Klöverns mark. Klövern planerar även byggnation av cirka 420 bostäder och kommersiella fastigheter i direkt anslutning till det om cirka 33.000 kvadratmeter.
– Detta är en av stadens största och modigaste satsningar någonsin, det känns fantastiskt att få vara en del av en sådan utveckling, konstaterar Tariq Boholm.