Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Knalleland en viktig pusselbit för Borås samlade attraktionskraft

Knalleland grundades 1975 och är i stort sprunget ur postorderbranschen och kanske framförallt de stora outletbutiker som under 1980-talet gjorde området till ett givet turistmål för shoppingsugna nordbor. Det är en tradition som lever vidare än idag, även om de stora postorderföretagen sedermera flyttat till andra delar av Borås och lokalerna byggts om för att passa dagens butiker. 

I dagens Knalleland varvas butiksgallerior, volymhandel och specialbutiker med kaféer, restauranger och dagligvarubutiker. Varje år besöker sju miljoner shoppare Knalleland. I shoppingstråkets omedelbara närhet ligger Borås Arena, Borås Djurpark, Saltemads camping och ett flertal andra aktiviteter och idrottsanläggningar. Det ger området ett brett utbud av nöjen, både för boråsare och för den som är turist.

Digitala världens påverkan
Borås som marknad utgörs till stor del av en prismedveten men också mycket trendmedveten kund. Boråsare har i alla tider ansetts befinna sig i framkant när det gäller att ha koll på trender och nya beteendemönster, enligt centrumledare Marie Börjesson. Det ställer i sin tur krav på både utbildning, näringsliv, handel och besöksnäring.
– En del i utvecklingen som vi nog alla är medvetna om vid det här laget är att den digitala världen påverkar allt mer hur vi agerar inför och under själva köpprocessen. Det är viktigt vad vännerna tycker och man delar med sig av sina positiva upplevelser och bygger på så sätt sitt eget varumärke kring sig själv som person.
Marie förklarar att väldigt många konsumenter ofta köpt en produkt i tanken redan innan butiken besöks. I ungefär sju procent av fallen köper man produkten redan i webbshoppen.
– Vi kan tydligt se att ”word of mouth” är viktigare än någonsin att ta i beaktning eftersom man kan höja eller sänka ett varumärke på 24 timmar om rätt respektive fel saker får spridning. Detta ger oss som arbetar med marknadsföring en massa huvudbry men också fantastiska möjligheter att arbeta med för att stärka vårt varumärkes image långsiktigt, interagera med våra kunder och jobba vidare med rätt saker för att bli mer attraktiva som både arbetsplats och shoppingdestination.

Försprång i kompetensfrågan
En av de största utmaningarna för framtiden kretsar kring den långsiktiga kompetensförsörjningen. Marie menar att Knalleland kan ha ett visst försprång – om det finns en genuin stolthet kring varumärket och de som arbetar och verkar i Knalleland känner likadant så kommer vi ständigt ha kompetent arbetskraft som söker sig till oss, säger hon.
Ett unikt samarbete mellan fastighetsägare och handlare driver utvecklingen framåt. Just nu arbetar man dessutom med en fördjupning av handelsstrategin för Borås som stad.
– Vi ser Knalleland som en given del av Borås framtida handel, ett område som kommer att kunna utvecklas till att bli en del av Borås innerstad och som ska komplettera den handel som kommer att finnas i det som nu är Borås city. Vi ser ett levande område med bostäder, restauranger och shoppingutbud för alla.
Marie lyfter också det faktum att det finns ett genuint arv i Borås av både textil och knallehandel som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Det är något som ska lyftas ytterligare i framtiden tillsammans med den forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås. Detta, i kombination med näringslivets satsningar, kan skapa nya sätt att möta konsumenterna.
– Unikiteten är viktig för att Borås ska kunna leva som en stad där man vill arbeta och bo och där är man på god väg. Men de närmaste åren tror jag att vi måste stärka den positionen ytterligare för att trygga kompetensfrågan. Det gör vi från vårt håll genom ständig utveckling av stadskärnan, något som vi fått bevis på att vi gör bra så här långt, avslutar Marie Börjesson.