Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Knowit garanterar proaktiv förvaltning

Örebro är en växande IT-region som både kan och vill konkurrera med storstadsregionerna när det gäller tillgänglighet, kompetens och kvalitet. Som ett av Nordens ledande konsultbolag förstår Knowit fördelarna med att verka geografiskt nära kunderna. Örebro har bästa läge – härifrån nås nyckelmarknader i både Stockholmsområdet såväl som i södra Sverige.

För knappt ett år sedan etablerade Knowit ett nytt bolag i Örebro.
– Vi såg fördelarna med Örebro, en växande IT-stad med god attraktionskraft och tillgång till IT-specialister med hög kompetens, säger Pia Engwall, VD och den som startade upp Knowit Örebro.
Affärsutvecklare Cia Örvill beskriver staden som en möjligheternas etableringsort präglad av en stark framåtanda och ett klimat som stödjer tillväxt.
Knowit Örebro erbjuder kunderna specialistkompetens inom bland annat IT-arkitektur, systemutveckling, projektledning och förvaltningsstyrning enligt pm3. Bolaget erbjuder också applikationsförvaltning, det vill säga utveckling och förvaltning av verksamhetskritiska systemlösningar. Medarbetarna i bolaget har alla en gedigen erfarenhet inom området.

Förlänger IT-systemets livscykel
IT utgör idag en integrerad del av verksamheten i de flesta företag och organisationer. Oavsett verksamhetens inriktning, företagets storlek och bransch så är trenden ungefär densamma, nämligen att allt mer resurser investeras i IT. De som lyckas använda pengarna smartast är också de som blir mest framgångsrika.
– Vi ser hos våra kunder att förvaltningen av de befintliga systemen äter upp IT-budgeten, säger Cia Örvill. Vår viktigaste uppgift är därför att leverera en förvaltningstjänst som är både kostnadseffektiv och förutsägbar.
Cia förklarar att det handlar om ett för branschen relativt nytt förhållningssätt där Knowit som leverantör av IT-tjänster måste tänka mer långsiktigt och utveckla smartare lösningar som förlänger IT-systemens livscykel samtidigt som de är enkla att förändra. Hon förklarar:
– Spelreglerna förändras för våra kunder i en allt snabbare takt och det ställer krav på att IT-systemen hänger med. Alltför många företag drabbas idag av att förvaltningskostnaderna är svåra att förutse och att det plötsligt krävs stora investeringar för att införa förändringar eller att uppdatera tekniken. Det är helt enkelt detta vill vi råda bot på.
Knowit har väl utarbetade arbetsmetoder för att kunna arbeta proaktivt och långsiktigt. Man arbetar agilt kombinerat med en vedertagen förvaltningsmodell, pm3, som grund för att säkerställa bibehållen funktion och eliminera risker. Genom att tillämpa så kallad clean code fås dessutom en mer förvaltningsbar kod.
– Vi brukar säga att clean code möjliggör enklare förvaltning samt är en förutsättning för att minska personberoendet, kommenterar Pia Engwall.

Drar nytta av större nätverk
Knowit i Örebro kan vid behov dra nytta av kompetens inom ett större nätverk. Knowit har cirka 1800 specialister över hela Norden, samtliga är potentiella samarbetspartners för kunder i Örebroregionen.
– Vårt yttersta mål är att skapa lönsamhet för våra kunder. IT-budgeten ska räcka till att både förvalta befintlig systempark, men också att göra de nyinvesteringar som krävs för att vara konkurrenskraftiga, redogör Pia Engwall.
För kunderna är det viktigt att få kontroll över förvaltningskostnaderna. Knowit kan lova en jämn prisbild utan överraskningar baserat på smarta val och god planering. Det uppskattas landet över av kunder som exempelvis Apoteket, Polisen, Ovako, Svea Skog, Örebro Kommun och Transportstyrelsen.