Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kockums Maskin – en viktig aktör som fortsätter växa

Kockums Maskin AB i Kallinge har på 23 år växt och blivit en av Skandinaviens största aktörer inom sin bransch – bearbetat gjutgods.
Och siktet är inställt på att växa ytterligare.

1993 köper företagsledningen företaget från den dåvarande ägaren, amerikanska koncernen Intermet. Sedan dess har företaget utvecklats till att bli en av de ledande leverantörerna av gjutgodskomponenter i Skandinavien. Våren 2000 köpte den danska gjuterikoncernen Vald. Birn A/S. företaget. Vald. Birn A/S. har sitt huvudsäte i Holstebro på Jylland.
– Det är klart att det ger oss en ekonomisk trygghet att ha en större koncern i ryggen exempelvis när man investerar i nya maskiner, och vi hade knappast klarat oss igenom fordonskrisen 2008-2009 utan dem, säger marknadschefen Mikael Nilsson till Affärstidningen Näringsliv.

Totalansvar
Kockums Maskins affärsidé är att ta totalansvar för tillverkningen av såväl enkla som sammansatta gjutgodsprodukter. Med sitt gjuteri- och bearbetningskunnande kan företaget ge teknisk support och ansvara för hela tillverkningsprocessen, från prototyp och modellframtagning till leverans av komplett komponent.
– En stor del av framgången beror just på att vi jobbar nära våra kunder i hela processen, och för tillfället har vi många spännande projekt i pipeline. Vi har ökat varje år sedan 2012 och det ser bra ut inför de kommande åren, berättar Mikael Nilsson.

Ökar hela tiden
Kockums Maskin omsatta senast 140 miljoner kronor och har 65 anställda. Hela Volvosfären är kunder, men företaget gör också komponenter till bland annat Scania och Toyota Material Handling. Många kunder finns även bland mindre verkstadsindustrier.
– Samarbetet med kunderna har också inneburit att vårt lean-arbete satts i fokus vilket också har gjort att Kockums Maskin tilldelats Det Sydsvenska leanpriset.

Kockums Maskin har i år blivit medlem i teknikklustret Techtank som består av ett 20-tal olika företag i södra Sverige som vill hitta nya marknader för sina produkter. Kockums, tillsammans med 6 andra företag i klustret, fanns representerat vid en mässa i Coventry i september, och att synas bland potentiella kunder är ett sätt att öka sitt attraktionsvärde.

Generationsväxling
2008-2009 inledde Kockums Maskin en omorganisation av företaget. Den handlade om att bli effektivare och hitta nya strategier samt att få in nytt friskt blod i verksamheten.
– För att få rätt kompetens jobbar vi på många sätt, bland annat erbjuder vi praktikplatser och även om vi inte alltid har specifika tjänster att annonsera ut så vi ser gärna att vi får in spontanansökningar till oss, säger Mikael Nilsson.