Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kollektivtrafiken ska vara förstahandsvalet i Jönköpings län

Jönköpings länstrafik arbetar för att kollektivtrafiken ska ses som förstahandsvalet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter i Jönköpings län. Det är en komplex uppgift som kräver målmedvetenhet, engagemang och inte minst starkt fokus på ständiga förbättringar.

Utbyggnad av kollektivtrafiken är egentligen som vilket samhällsbyggarprojekt som helst – det blir aldrig riktigt färdigt eftersom nya behov tillkommer hela tiden. Vi blir allt fler människor som ska samsas om lika mycket resurser. Då är kollektiva alternativ de bästa lösningarna. Det måste dock vara enkelt och smidigt att välja sådana alternativ, och det är också Jönköpings länstrafiks främsta uppgift att underlätta för det.

Vill öka med 60 procent
Jönköpings län har en väl utbyggd kollektivtrafik redan idag. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet med mål uppsatta för 2025 säger bland annat att man ska öka det kollektiva resandet i länet med minst 60 procent. Ökningen omfattar alla trafikslag för kollektivt resande tillsammans.
– Redan nu kan vi se mätbara resultat som visar att det går åt rätt håll. Vi har hittills ökat med drygt 35 procent från 2011 och fram till 2016 då den senaste mätningen gjordes. Det är avsevärt mer än vad vi räknat med för perioden, upplyser Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.
Det är uppenbart att fler väljer att resa kollektivt och att trenden fortsätter i samma riktning. I regionen är det mycket tack vare en kraftigt utökad kollektivtrafik med fler linjer och tätare turer. Det är med andra ord ett gediget förbättringsarbete som ligger bakom framgången.

Stora fördelar med större zoner
Med större medel har Jönköpings länstrafik fått utökade möjligheter att utveckla kollektivtrafiken på flera plan, och då inte enbart med fler turer.
– En stor förändring gjordes under 2015 då det nuvarande zonsystemet introducerades, berättar Carl-Johan Sjöberg. Istället för ett stort antal zoner med olika taxor finns det nu bara åtta zoner i hela länet, vilket rent förenklat innebär att man kommer längre på samma biljett och att längre resor är mer prisvärda än vad de var tidigare.
Satsningen har gjorts i enlighet med Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”, där resandet är en del av det vardagliga livet. För att göra kollektivt resande mer attraktivt behöver det bli enklare och mer lättillgängligt.
– Det är enklare att resa med ökad förståelse för vad det kostar och vad man får för pengarna, konstaterar Carl-Johan.

Bra insats med ungdomskort
Resenärerna är mycket nöjda med den nya zonindelningen som öppnat ännu större möjligheter i en större arbetsmarknad. Samtidigt finns en stor tröskel att överkomma i form av attitydförändringar. Det är något som man på Jönköpings länstrafik kommer att arbeta ännu mer med framöver.
– Sedan tidigare arbetar vi med olika typer av pendlarkampanjer och prova-på-erbjudanden med gratis periodkort till vissa målgrupper. En annan uppskattad insats är att vi börjat med rabatterade månadskort för ungdomar upp till 19 år. Ungefär var tredje ungdom i länet har enligt statistiken köpt ett sådant kort, och vi har satsat på detta just för att lära ungdomar att kollektivt resande är riktigt bra. Det är en bra start som vi kan spinna vidare på, menar Carl-Johan Sjöberg.