Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kollektivtrafikens utveckling får aldrig stanna upp

Kollektivtrafiken i Värmland är fortfarande en av landets bästa och mest tillgängliga, om man frågar resenärerna. Trots uteblivet beslut gällande en kraftig utbyggnad av tågtrafiken ser Värmlandstrafiks vd Lars Bull goda utvecklingsmöjligheter för verksamheten som helhet, med tätare bussturer och ännu bättre tillgänglighet.

– Signifikativt för Värmlandstrafik är att vi ständigt söker förbättringar och strävar efter att ligga i framkant med såväl trafiksäkerhet som kvalitet. Värmland är idag att betrakta som en av Sveriges mest framgångsrika regioner vad det gäller kollektivtrafik. Kundbehovet har högsta prioritet och det märks genom att vi har flest nöjda resenärer i Sverige, konstaterar Lars Bull inledningsvis.

Utvecklingen fortsätter
Trots en välskött kollektivtrafik med täta turer och få förseningar kommer Värmland att känna av beslutet om att inte investera i en förstärkt tågtrafik, menar Lars Bull.
– Invånarantalet ökar i Värmland och därmed ökar också trycket på kollektivtrafiken. Det kommer att behövas fler turer inom busstrafiken för att väga upp i avsaknaden av ett finansieringsbeslut för den föreslagna utbyggnaden av tågtrafiken mellan Oslo och Örebro via Karlstad.
Arbetet för att få en utökad tågtrafik kommer att fortsätta och planerna ligger kvar, men Lars Bull oroar sig för att nästa beslut kan dröja. Däremot kommer Värmlandstrafik inte att bromsa in på utvecklingen av kollektivtrafiken inom länet.
– Kommunikationerna till och från Karlstad spelar en nyckelroll för Värmlands framtid som attraktivt län att bo och verka i. För att kunna öka tillväxten i regionen samt uppnå målen med utvidgade arbetsmarknader är det viktigt att kollektivtrafiken inklusive tågtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet. Utan investeringsbeslutet måste vi se oss om efter nya möjligheter för att förbättra vår samlade trafik.

Nya investeringar
Lars Bull gläder sig åt nya investeringar som påbörjats till kollektivtrafikens favör. Det omfattar bland annat en investering på ungefär 55 miljoner kronor i en ny och toppmodern bussdepå intill resecentrum i Kristinehamn. Depån kommer att ha plats för ett 30-tal bussar och vara komplett med servicehall och verkstad, kontor och personalutrymmen.
– Att vi satsar i Kristinehamn har sin naturliga förklaring i att staden är en strategisk punkt för kollektivtrafiken i Värmland. Vi hyr sedan tidigare en äldre anläggning där så när möjligheten att bygga en helt ny depå dök upp tog vi den för att utveckla både staden och vår egen verksamhet.
Eftersom depån ligger precis i anslutning till resecentrum blir det nära noll i tomkörningskostnader. Sådana lösningar bidrar till stora besparingar inom Värmlandstrafik. De pengarna kan man istället lägga på ännu fler åtgärder för vidareutveckling av kollektivtrafiken i Värmland.