Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kollektivtrafikförvaltningen uppmanar: ”Ta bussen när du kan och bilen när du måste”

Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland vill att flera ska resa med buss och tåg och att kollektivtrafiken blir ett bättre alternativ till bilen för flera.
– Vårt mål är att folk ska ta bussen när de kan och bilen när de måste, säger Richard Folkebrant, ansvarig för företagsförsäljning på VL, en del av Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland.

Förvaltningen bildades den 1 januari 2012 för att vara ett tjänstemannastöd till den nyinrättade kollektivtrafiknämnden i landstinget Västmanland. Rickard Folkebrants roll som ansvarig för företagsförsäljning har tre huvudinriktningar:
• hjälpa och underlätta för företag så att kollektivtrafiken blir en del av lösningen i deras arbete med att uppnå sina miljömål utifrån resandeperspektivet
• vara länken mellan företagen och trafikplanerarna när det gäller utformning av tidtabeller, turtäthet och övrig planering
• ansvara för försäljningen av all reklam i och utanpå bussarna i Västmanland

Brist på p-platser
– Idag när pendlingen ökar och större städer som till exempel Västerås växer geografiskt uppstår det ofta brist på parkeringsplatser vid företagen och sjukhus. Tack vare att VL utökat turtätheten i Västerås efter sommaren och under vintern även i andra delar av länet så finns det möjlighet att växla från bil till kollektivt resande utan att förlora tid, säger Richard Folkebrant.
På VL tror man att företagen på ett effektivt sätt kan bidra till att öka kollektivtrafikresandet bland sina anställda genom att erbjuda pendlarkort via lönen med nettolöneavdrag. Det innebär att utgiften för resandet minskar för den anställde.
– Det har visat sig vara ett mycket uppskattat alternativ när våra kollegor i andra delar av landet har besökt företag och erbjudit denna möjlighet, säger Richard Folkebrant.

Nöjda resenärer

Enligt gjorda kundundersökningar är invånarna i Västmanland mycket nöjda med kollektivtrafiken i länet. 65 procent av resenärerna ger VL 4 eller 5 på en femgradig skala. 83 procent ger betyget 4 eller 5 på frågan: ”Hur nöjd är du med din senaste resa?”
– De som reser med oss är generellt mer nöjda med kollektivtrafiken än de som sällan eller aldrig reser, konstaterar Richard Folkebrant.

En spännande framtid
Kollektivtrafiken står inför en spännande framtid och i takt med bättre förutsättningar kommer troligen antalet resenärer att öka. Det här innebär i sin tur att bussarnas reklamplatser kommer att öka i attraktionsvärde.
– Det är framför allt invändigt som vi tror det går att hitta nya och intressanta sätt att kommunicera. Men självklart ser vi även över förutsättningarna för bättre och effektivare reklam utanpå bussarna.
Richard Folkebrant arbetade tidigare som informationsansvarig på Mälarenergi AB. Dessförinnan har han bland annat varit på Teknikföretagen som projektledare på informationsavdelningen och på ABB som internkonsult inom kommunikations- och informationsfrågor.