Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

KomBo Boendeträning erbjuder attraktivt korttidsboende i centrala Stockholm

Det finns ett stort behov av korttidshem och boendeträning för rörelsehindrade barn och ungdomar över hela Sverige. Syftet med korttidshem är att bidra till god rekreation för de boende och skapa umgängesfrämjande aktiviteter samt att avlasta anhöriga. På KomBo Boendeträning i centrala Stockholm erbjuds dels boendeträning för den som snart ska flytta till en egen bostad, och dels en inspirerande och berikande boendemiljö för rörelsehindrade.

Eva Lundin startade tillsammans med en kollega ett korttidshem för rörelsehindrade barn och ungdomar 1997 efter att ha identifierat ett stort behov i Storstockholm. Det fanns sedan tidigare ett antal korttidshem för förståndshandikappade ungdomar, men för rörelsehindrade fanns inte samma möjligheter. Eva har erfarenhet från både sjukvården och socialtjänsten och kände sig därför väl rustad för att starta ett eget korttidshem och möta den efterfrågan som fanns i området. Sedan åtta år tillbaka driver hon verksamheten på egen hand.
– Jag ville framförallt skapa något värdefullt, något som verkligen kunde möta ett behov som fanns och fortfarande finns på marknaden. Dessutom ville jag ha något centralt, med närhet till stadens rika kulturutbud och allehanda aktiviteter för våra gäster, förklarar Eva.
KomBo Boendeträning håller till i mycket attraktiva och kulturrika lokaler på Hagagatan nära Odenplan i centrala Stockholm.

Glädje, gemenskap och trygghet
KomBo Boendeträning har utvecklats efter hand och omfattar idag en bred verksamhet där varje gäst ska känna glädje, gemenskap och trygghet. KomBo kan ta emot upp till fyra gäster samtidigt där man vanligtvis vistas på hemmet under helger och lov. Under veckorna bor gästerna hos sina respektive familjer och går vanligtvis i skola eller deltar i andra aktiviteter. För att kunna skapa en attraktiv hemmiljö där varje gäst känner sig uppmärksammad och välkommen arbetar tre heltidsanställda på KomBo, samt ett antal timanställda.
– Många av de som arbetar här studerar till olika funktioner inom vården, eller har fria kreativa yrken. Det har vi nytta av här i den dagliga verksamheten säger Eva Lundin.
Tvätta, städa, handla och laga mat samt åka kollektivt hör till boendeträningen.
– Våra gäster blir med stöttning och hjälp mer självgående och duktiga på att få saker gjorda. Att göra ärenden i centrum är inga problem, behovet av färdtjänst minskar också med ökat kollektivt resande. Ofta går det att få ihop, med lite hjälp och god planering.

Kreativitet och gott umgänge
På KomBo tillämpas små grupper för att öka gemenskapen. En grupp omfattar barn på 9 – 13 år, och en annan grupp ungdomar på 16 – 25 år. Syftet är dels att ge avlastning för föräldrar och anhöriga, och dels att skapa en aktiv fritid för gästerna. Det finns möjlighet att få både gitarr- och pianolektioner och spela in sitt eget material på KomBo. Eva Lundin drivs av kreativitet och brinner för musik och konst. Det märks också på den goda stämningen och miljön.
– Vi har sedan flera år också ett samarbete med AIK fotbollsklubb och några av deras allsvenska fotbollsspelare kommer hit på middag någon gång per termin. Fotbollsspelarna minglar med våra gäster och vi anordnar roliga aktiviteter tillsammans. Detta är oerhört uppskattat och vi ser fram emot nästa termin med många spännande saker inplanerade, säger Eva Lundin avslutningsvis.