Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kommer all energi att vara förnybar i framtiden?

Varberg Energi visar än en gång sin skarpa ambition när det gäller klimatfrågorna. Genom att låta bygga Sveriges största solcellspark markerar energibolaget att det är viktigt att investera för miljöns bästa, samtidigt som satsningen också är en utvärdering av ny teknik som med tiden kan bli en lönsam affär.

Det är inte första gången som Varberg Energi är trendsättare när det gäller att investera i lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling. Företaget var bland pionjärerna i Sverige som satsade på egna vindkraftsparker och var även först bland energibolagen att sälja el från enbart förnybara källor.

Överträffar alla förväntningar
Nu är det dags igen – Varberg Energi har byggt och invigt Sveriges största solcellspark och på mindre än ett år överträffar produktionen beräkningarna. Det visar att det är fullt möjligt att bygga ut solcellsparker i Sverige, trots att det nordiska klimatet tidigare pekats ut som olönsamt för sådana investeringar.
– Solsidan, som solcellsparken heter, har verkligen överträffat alla våra förväntningar, intygar Ola Wilhelmsson, som var projektledare under hela planerings- och byggtiden.
Framgångarna mäts förutom i produktion av ren solenergi även i mervärden där Varberg Energi skapar ett viktigt landmärke för Sverige som föregångsland i klimatfrågorna. Engagemanget sträcker sig över val av teknik för optimal produktion under nordiska förhållanden och ner på detaljnivå kring långsiktigt underhåll av solcellsparken.
– Underhållet är minimalt, eftersom parken är självgående så behöver man i princip bara titta till den då och då. Vi har till och med tänkt på det här med att hålla undan gräs från solcellerna genom att i samarbete med en lokal bonde låta får gå och beta av gräset, fortsätter Ola Wilhelmsson.

Ännu mer hållbart?
Den planerade elproduktionen för Solsidan är tre gigawattimmar per år vilket motsvarar användningen hos cirka 250 eluppvärmda villor. Parken täcker en yta på 6 hektar varav drygt 15.000 kvadratmeter är solcellsyta. Eftersom området samtidigt används som betesmark får man ut maximal nytta av markytan.
Det är nog många som reflekterar över hur långt man kan gå i hållbarhetens tecken. Mer hållbart än så här kan det nog inte bli? Varberg Energi säljer enbart förnybar el, företaget gör tunga investeringar i banbrytande teknik för att finslipa miljöarbetet ytterligare. Man vågar vara först och visa vägen när det gäller förnybart.
– Det miljöförbättrande arbetet kommer nog aldrig att färdigställas, eftersom det alltid kommer att finnas något att förbättra, menar Emma Wrege, försäljningschef på Varberg Energi.

Steget in i framtiden
Det är högst troligt att Varberg Energi redan nu skissar på nästa investering för att överträffa tidigare framgångar. Det tycks vara en trend om vi ser till utvecklingen sedan den första vinkraftsparken, Bäckagård, fram till dagens storsatsning på Solsidan.
– Solsidan är på många sätt ett stort steg in i framtiden där förnybara energikällor kommer att vara det enda alternativet, reflekterar Emma Wrege. Vi hoppas att Solsidan ska inspirera både företag och privatpersoner att köpa eller hyra solceller av oss.
Samtidigt är det idag mer eller mindre vedertaget att satsa på förnybart när man bygger nya kraftverk i Sverige. Varberg Energi utmärker sig genom att ha hållbarhet som en del av företagets DNA. Satsningarna har alltid varit långsiktiga och det har även visat sig vara mest lönsamt i längden.