Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kommunala och privata aktörer tacklar bostadsbristen tillsammans i Eslöv

Fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning är sedan en tid tillbaka huvudspår för Eslövs Bostads AB, ebo. Det kommunala bostadsbolaget har i takt med en upptrappad efterfrågan börjat bygga mycket nytt i centrala Eslöv. Idag kan vd Joakim Ahlin konstatera att ebo möter framtiden som en viktig samhällsbyggare med ständig utveckling för ögonen.

Fastighetsutveckling tar allt större plats inom ebos verksamhet. Att parallellt med förvaltandet hela tiden utveckla, projektera och bygga nytt har högsta prioritet nu när ebo möter framtiden tillsammans med såväl offentliga som privata aktörer i Eslöv.

Nytt bostadsprojekt i centrum
Efter många år av en mer eller mindre oförändrad bostadsutveckling, specifikt när det gäller hyresrätter, visar ebo framfötterna med det nya projektet Sädesärlan. På bästa läge invid stationen i Eslöv byggs nu 95 lägenheter omfattande från ett och upp till fyra rum och kök. De nya hyresrätterna utgör ett mycket välkommet tillskott i centralorten.
– Bostadsbristen börjar bli utbredd och det är en utmaning för framtiden. Vi vill tackla den tillsammans med aktörer från det privata näringslivet och tillsammans skapa nya möjligheter för att utveckla Eslöv som stad. Samarbetet som vi inlett med Mälö är ett första steg i den riktningen, förklarar ebos vd Joakim Ahlin.
Den privata fastighetsägaren Mälö har redan investerat omkring en halv miljard kronor och har bland annat köpt upp bostadsområdet Berga i Eslöv. Även Sädesärlan kommer att upptas i Mälös bestånd när bygget är klart och bidra till det totala bostadsbeståndet på cirka 450 lägenheter. Det gör Mälö till den näst största fastighetsägaren av hyresrätter i Eslöv eftersom bara ebo är större med cirka 2300 lägenheter.

Eslöv attraktivt för investeringar
Eslöv är en stad i lagom storlek, enligt Joakim Ahlin. Med stadens storskaliga fördelar i form av goda kommunikationer och ett komplett utbud av service, sevärdheter och handel. Samtidigt präglas Eslöv av småskalighet med närhet och korta avstånd. Dessutom är läget fördelaktigt med Malmö centrum inom 20 minuters avstånd och Lund nås på drygt 10 minuter med tåg.
– Mälö finns etablerade i Mälardalen och Öresundsregionen. Efter grundliga undersökningar, bland annat gällande kommunens ekonomi och demografiska utveckling, valde de att investera i Eslöv. Att det finns spårbunden trafik var också en grundläggande faktor som bidrog till att valet föll på just vår kommun. Att vi dessutom kan visa politisk stabilitet och långvarig tillväxt blev ett stort plus i kanten.
Joakim Ahlin ser goda förutsättningar för Eslöv att bli en tillväxtkommun i framtiden. Det finns bland annat mycket goda möjligheter att förtäta i centrum, där ebo redan har ett par detaljplaner under utveckling. Det kommunala bostadsbolaget har även hyresrätter på mindre orter runtom i kommunen och även här märks en ökad efterfrågan som gör framtida utvecklingsprojekt intressanta.