Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kommunalt bostadsbolag tacklar bostadsbristen

Linköping präglas av en stark tillväxt med hög inflyttning och många nyetableringar inom näringslivet, men om utvecklingstakten ska bibehållas så krävs insatser på bostadssidan. Det är Stångåstaden väl införstådda med, och följaktligen satsas det mer än någonsin på nyproduktion av attraktiva hyresrätter i centrala Linköping.

Den stora bostadsbristen har blivit ett faktum i Linköping, precis som i flertalet betydligt större städer. Det är bråda tider på Stångåstaden, det kommunala bostadsbolaget har aldrig haft så många järn i elden som nu. Ambitionen är att bygga 2000 nya bostäder de kommande fyra åren. Bara under 2015 kommer Stångåstaden att byggstarta 800 lägenheter.
– Vi är medvetna om att det är en mycket ambitiös målsättning, men vi är också övertygade om att vi kommer att uppfylla den. Bostadsbristen måste tas på allvar, annars hämmas Linköpings tillväxt, understryker Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Ny vision: Ett steg före
Stångåstadens nya vision för 2025, Ett steg före, hålls kortfattad med avsikt. Visionen utarbetades med målet att den ska vara enkel att komma ihåg och enkel att relatera till i vardagen, för Stångåstadens medarbetare och hyresgäster såväl som för Linköpings invånare i övrigt.
– Ett steg före handlar om bland annat om att Stångåstaden ska vara en vägvisare när det gäller hållbar bostadsproduktion som möter den moderna stadens behov. Vi ska bidra till att bygga bort bostadsbristen i Linköping genom att satsa på nyproduktion, samtidigt ska vi vara en attraktiv hyresvärd som kan erbjuda något som passar alla målgrupper i staden. Vi ska dessutom vara en attraktiv arbetsgivare som får medarbetarna att utvecklas.

Studentbostäder och utveckling av innerstaden
Stångåstadens aktuella projekt omfattar cirka 2000 nya hyresrätter i olika storlekar. Ett exempel är Irrblosset, där 218 nya hyresrätter byggs i ett expansivt område mellan universitetet och centrum. För studenter blir det ett A-läge med bara ett par minuters gångavstånd till campus.
– För att vi ska kunna behålla och utveckla Linköpings attraktivitet som studentstad behöver vi se över bostadsbeståndet med särskild hänsyn till vad studenter behöver och efterfrågar. Irrblosset ligger fantastiskt bra till, här utvecklar vi framförallt mindre lägenheter som lämpar sig mycket bra som studentbostäder.
Ett annat uppmärksammat projekt som får en stor och positiv effekt på staden är utvecklingen av Övre Vasastaden, där Stångåstaden påbörjat byggnation av 145 lägenheter.
– Tidigare var det ett industriområde som gränsade till innerstaden, nu är visionen att omvandla Övre Vasastaden till en del av innerstaden. Idag bor cirka 22 000 människor i innerstaden, men Linköping har en ambition att betydligt fler ska kunna bo med innerstadskvaliteter i framtiden, säger Fredrik Törnqvist.

Bostadsmarknaden lyfts till nästa nivå
LinköpingsBo2017 är ytterligare ett spännande projekt som kommer att lyfta Linköpings bostadsmarknad till en ny nivå. Projektet omfattar flera kvarter med många olika fastighetsägare där hållbarhet och småskalighet är några av ledorden. Totalt kommer det att byggas cirka 1000 nya bostäder inom mässområdet. Stångåstaden inklusive dotterbolaget Studentbostäder i Linköping står för ca 250 nya lägenheter.
Samtliga projekt markerar Stångåstadens ambition som engagerad samhällsbyggare. Ett annat viktigt område där Stångåstaden vill vara ett föredöme inom är miljöområdet, därför satsar man även på förnyelsebar energi. Tillsammans med Bixia och Örebrobostäder har Stångåstaden redan grundat ett gemensamt bolag som äger åtta vindkraftverk med en total produktion om cirka 41 Gwh. Diskussioner pågår nu kring hur man kan gå vidare med fler satsningar på förnyelsebar energi.