Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Kommunen där företagsärenden har företräde

Timrås målmedvetna arbete för att kunna erbjuda Norrlands bästa företagsklimat 2015 ger bra resultat. Enligt nationella mätningar från 2013 är Timrå redan Norrlands bästa företagskommun. Genom att skapa nya kontaktytor och samarbetsplattformar där kommunen och näringslivet kan sammanstråla blir de gemensamma målen för Timrås utveckling ännu tydligare.

Timrå har uppnått målet för 2015 och har idag ett näringslivsklimat väl värt att marknadsföra som Norrlands främsta. Av Norrlands 54 kommuner utmärker sig Timrå som den i särklass bästa företagarkommunen med nöjda företag, stark tillväxt och hög konkurrenskraft. Undersökningen visar tydligt att majoriteten av de företag som svarat upplever Timrå som en fördelaktig etableringsort, och att kommunens service gentemot företagen är god.

Underlättar företagandet
Timrå vill bli ännu bättre. Därför storsatsar man nu på att förstärka servicegraden, med ett nytt mål om att bli en av Sveriges tio bästa kommuner gällande service mot företag.
I Timrå kommun finns ungefär 1300 företag och cirka 85 procent av dem har 0-5 anställda. Kommunen måste kunna möta dessa entreprenörers behov och ge en snabb, effektiv och enkel service för att vara fortsatt attraktiv som etableringsort.
– Vi har haft en stadig tillväxt bland företagen i Timrå sedan 2008. Vi gör hela tiden nya insatser för att underlätta företagande och förenklar dialogen mellan kommun och näringsliv, säger Håkan Strömqvist, tf. näringslivschef i Timrå kommun. Han fortsätter:
– Företagsärenden har företräde i den interna beslutsprocessen, och jag tror att det delvis har bidragit till att skapa det starka företagsklimat som vi har idag. Att vi dessutom har engagerade och kundorienterade nyckelhandläggare internt i kommunen är naturligtvis också en avgörande framgångsfaktor.

Hållbar utveckling som konkurrensfördel
Från och med i år har Timrå dessutom en uttalad vision om att skapa ett hållbart näringsliv ur alla aspekter. Timrå är utsedd till Ekokommun sedan ett antal år. Nu förstärks hållbarhetsperspektivet med långsiktiga insatser för att skapa en ökad konkurrenskraft för lokala företag. Att satsa på hållbar utveckling blir då en konkurrensfördel i sig, och det vill kommunen ta fasta på och sprida till alla som bor och verkar i Timrå.
– Vårt uppdrag är dels att verka för fler lönsamma växande företag och dels att skapa grundläggande förutsättningar för ett hållbart företagande i kommunen. Det kan vi bara göra om vi har företagen med oss, och det är därför vi satsar så mycket på att höja servicegraden och skapa en bra dialog med våra företag, förtydligar Håkan Strömqvist.

Fantastisk utvecklingsmöjlighet
Den nio mil långa kuststräckan mellan Sundsvall och Härnösand utgör också en fantastisk utvecklingsmöjlighet för Timrå kommun. Med ett fördelaktigt läge och en bra infrastruktur med egen flygplats, utbyggd järnväg samt E4:an som löper genom kommunen har Timrå alla förutsättningar för att bli ett av Norrlands främsta logistiknav.
– En bra infrastruktur bidrar till att bibehålla och utveckla Norrlands näringsliv. Därför ser vi från vår sida till att infrastrukturella satsningar prioriteras. Vi ser att det stärker Timrå och regionen men även övriga Norrland på lång sikt, ytterligare en aspekt i att vi satsar på långsiktighet och hållbarhet, understryker Håkan Strömqvist som avslutning.