Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kommungemensamt och strukturerat arbetssätt ska utveckla Gislaved

Gislaved vill gärna marknadsföra sig som möjligheternas kommun och en handlingskraftig plats att bo och verka på. Fokus ligger nu på att arbeta mer kommungemensamt och strukturerat med de politiska målen, varav ett av de viktigaste är att öka näringslivsdialogen och samverkan med näringslivet.

Lagom till Affärsracet i Anderstorp den 30 – 31 maj kommer Gislaveds kommun att ha ytterligare en näringslivsdialog med syfte att skapa en ökad samverkan med näringslivet. Tanken bakom det hela är egentligen väldigt tydlig: tillsammans ska man genomföra förbättringar som utvecklar näringslivet.
– Som ett led i arbetet med de politiska målen har vi haft ett antal näringslivsdialoger där vi fångat in synpunkter på vad kommunen kan förbättra och vad som är viktigt att fokusera på. Som ett resultat av dessa dialoger har kommunen presenterat en aktivitetslista som vi jobbar aktivt med, förklarar Susanne Norberg, som är ordförande i den operativa styrgruppen som ska verkställa förslagen på aktivitetslistan. Hon är samtidigt bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun.

Förbättrar service efter dialog
Kommunen kommer att ha en ingång på Affärsracet där besökare kan få mer information om vad kommunen kan hjälpa till med när det gäller exempelvis företagande och etableringsfrågor. Det blir också en näringslivsdialog med temat ”Vad kan vi hjälpa till med”, där man kommer att presentera kommunen samt hur långt man har kommit i arbetet med aktivitetslistan.
Ambitionen är att skapa en brygga mellan intressenter och kommunens olika servicefunktioner. Därför medverkar representanter från hela kommunen. Det är förvaltningscheferna, avdelningschef och vd som sitter i den operativa styrgruppen.
– En del av kommunens nya strategi för framtiden bygger på att visa upp den karaktäristiska Gnosjömentaliteten som Gislaved sedan länge präglas av. Då måste alla vara med och påverka, alla måste dra åt samma håll. Det ska vi underlätta för nu framöver, lovar Susanne Norberg.

Framgång med ökad samverkan
Arbetet med aktivitetslistor kommer att fortgå även efter Affärsracet, eftersom ständiga förbättringar är målet och en sådan process blir egentligen aldrig riktigt färdig. Det som är intressant är att bollen rullar och saker är på gång. Gensvaret är redan stort, det har varit tydligt under sammankomsterna då kommunen och näringslivet har träffats för att gå igenom innehållet på listorna.
– Mycket handlar om utbyte av idéer och kunskap mellan företag och kommun. Att öka samverkan mellan det privata och offentliga är också en bärande grundtanke. Arbetet får ett mer omfattande genomslag om näringslivet får komma med förslag på förbättringsåtgärder, menar Susanne Norberg.
Exempel på aktuella förbättringsområden är enklare bygglovsprocesser och handläggning, tydligare kontaktvägar in till kommunen för företag och förenklade miljötillsynsrapporter. Många är även intresserade av att få ta del av planer som ska stimulera ett ökat byggande samt utveckling av fler samarbeten mellan skola och näringsliv.