Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kommunicera med bilen via mobiltelefonen – med ny teknologi utvecklad av Actia Nordic är det möjligt

Att kunna starta motorn redan innan man sitter i bilen, anpassa temperaturen och samtidigt få en full överblick över bilens diagnostik – och allt sköts via mobilen. Låter det som en framtidsutopi? Actia Nordic i Linköping är världsledande inom Remote Diagnostics, som avser kombinationen av fordonsdiagnostik och telematik. Tillsammans med marknadens främsta mjukvaruutvecklare har Actia Nordic tagit fram nya lösningar som gör det möjligt att kommunicera med fordon via mobiltelefoner.

Allt fler dagliga bestyr går att sköta via mobilen. Nya applikationer lanseras hela tiden för att effektivisera vår vardag, i takt med den skarpa utvecklingen växer också kraven från användarna. Det gäller inte minst inom fordonsindustrin. Biltillverkare lanserar nya modeller med funktioner för att möta nya behov. Kravspecifikationen förändras snabbt, för att lyckas i framtiden måste industrin komma närmare konsumenterna. Med lösningar från Actia Nordic är det möjligt.

Nya möjligheter för biltillverkare
Vilka funktioner behöver morgondagens personbilar innefatta för att möta nya krav från specifika målgrupper? Enligt en undersökning av konsultfirman Arthur D. Little hamnar (Connectivity) mobil kommunikation överst på listan av önskvärda funktioner för målgruppen 20 – 24 år.
– Dagens biltillverkare har fantastiska möjligheter att interagera med konsumenter tack vare utvecklingen inom mobil teknologi. Via appar kan tillverkarna skicka riktad reklam och budskap till bilägare eller potentiella kunder. Det blir en helt annan relation mellan industrin och konsumenterna än den som fanns tidigare, säger Christian Sahlén, Vice VD på Actia Nordic.

Skalbar plattform användbar inom flera marknadssegment
Actia Nordic har öppnat nya dörrar för fordonsindustrin. Tekniken kan även anpassas för andra industrier. Förutom fordonsbranschen fokuserar Actia på lösningar för entreprenadmaskiner, materialhanteringstruckar samt inom hälsa och sjukvård.
– Vår plattform ACU-II går att anpassa efter olika behov. För de tre segmenten som vi arbetar med är behoven relativt lika gällande övervakning, kontroll och säkerhet. Det handlar om olika saker som ska övervakas, men tekniken som sköter processerna är densamma. Plattformen bygger på skalbar mjukvara där allt kan anpassas efter kundernas behov, förklarar Christian Sahlén.
Eftersom Actias system är länken mellan exempelvis bilen och omvärlden krävs högsta möjliga säkerhet.
– Vi har eliminerat risken för att obehöriga ska kunna ta kontroll över systemet genom en mycket hög säkerhetsnivå där vi bl.a. använder kryptering av all trafik till och från enheten,
samt att vi hårdvarumässigt separerat kommunikation inuti bilen med kontakt utanför. Vår säkerhetslösning har reviderats av externa specialistbolag inom området. Hög säkerhits nivå är en absolut nödvändighet eftersom vi styr vitala delar i bilens system t.ex. SVT (Stolen Vehicle Tracking) funktionen där vi om ett fordon rapporteras som stulet går in och stryper motorn så att fordonet endast kan framföras i 30 km/h, som exempel.

Framtid – alla vinner på tekniken
Framtidens fordon kommer att kunna kommunicera med varandra med förhöjd säkerhet som följd. Information om eventuella hinder på vägen kan skickas direkt mellan fordonen.
Christian Sahlén understryker att Remote Diagnostics är ett framtidsområde. Att via mobiltelefonen kunna sköta diagnostik och annan kommunikation gör livet betydligt enklare för både bilägare och verkstäder. Viktiga budskap som exempelvis dags för service skickas direkt till ägarens mobil. Verkstäder kan hantera diagnostiken mycket mer effektivt, uppgifter som tidigare tagit flera timmar i anspråk kan nu kommuniceras per automatik genom att bilen i princip talar om vad som är fel – innan den befinner sig på verkstaden! Det blir mer kostnadseffektivt, det går fortare och alla vinner på tekniken.

Actias teknik blir lagkrav
Actia har redan lanserat produktplattformen i Brasilien där det redan finns krav på SVT (Brazil Anti Theft) vilket stöds av plattformen. Inom kort tas det beslut om införande av eCall (Emmergency Call) inom EU samt Ryssland. Då måste alla biltillverkare föra in Actias teknik i bilarna.
– Vi har som grundkrav på vår plattform att uppfylla samtliga kommande lagkrav inom området och vi ligger framkant inom teknikutveckling på området, konstaterar Christian Sahlén avslutningsvis.