Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kompetens skapar tillväxt i Sveriges friskaste län

Som region ligger Halland i framkant med en stark ekonomisk tillväxt samt positiv befolkningsutveckling. Faktum är att Halland, tillsammans med Uppsala och Stockholms län, under en följd av år haft den starkaste befolkningsutvecklingen i Sverige. Medellivslängden i Halland är hög, både för män och kvinnor och länet utmärks också ofta som landets friskaste med lägst sjuktal. Det finns enligt landshövding Lars-Erik Lövdén flera naturliga förklaringar till det.

Att det går så bra för Halland är resultatet av flera års målmedvetet arbete för att skapa bra livsmiljöer, god service och förutsättningar för ett gott företagsklimat. Kommunerna i Halland har satsat på att tillhandahålla bra boende i fantastiska miljöer där människor trivs och mår bra. Dessutom har länet bra kommunikationer som blir ännu bättre när Hallandsåstunneln invigs 2015. Det är just kombinationen som gör att Halland lyckas så bra.

Attraktivt för företagande
Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland, i kombination med bra kommunikationer, gör naturligtvis att fler företag söker sig till orten. Och nya startas. Hela Halland präglas av en hög utbildningsnivå, kreativ miljö och stark entreprenörsanda. Det finns flera bevis för det i form av alla framgångsrika företag som verkar i länet.
Närheten till de större regionerna med Göteborg i norr och Malmö i söder gör att många söker sig till Halland, som med sitt goda företagsklimat blivit som ett nav mitt emellan de två.
När Hallandsåstunneln färdigställs kommer Halland att få en mycket större kapacitet både för gods- och passagerartrafik. Regionsgränserna suddas ut, människor får helt andra möjligheter att pendla inom större arbetsmarknadsregioner. Att Halland då blir ännu mer attraktivt för både boende och företagande är inte svårt att räkna ut.

Bostadsfrågan
Halland kan räkna med stadig tillväxt med ökat företagande framöver. Högskolan har också expanderat med nya examinationsrätter för forskarutbildning vilket lockar fler högutbildade till regionen.
– Då kommer nästa utmaning i form av bostadsfrågan som måste lösas. Fler människor kräver fler bostäder. Detta är dock inte en unik fråga för oss här i Halland, då hela Sverige brottas med problem kring bostadsbrist. Det byggs cirka 1000 nya lägenheter per år i hela Halland, men vi skulle behöva det dubbla. Jag tror dock att det börjar lossna nu med flera spännande projekt på gång i våra kommuner, säger Lars-Erik Lövdén.

Mycket att se fram emot
Hallands befolkning fördubblas under sommaren. Sol, bad och strand lockar framförallt, men Halland har oerhört mycket mer att erbjuda med rika kultur- och friluftsaktiviteter. Besöksnäringen utgör en livsnerv för Halland, som också har framstående kompetens med spetsföretag verksamma inom bland annat medicinteknik och intelligenta system, vindkraft och livsmedelsproduktion. Differentieringen i näringslivet är en ren styrka för Halland.
– Vi ser mycket positivt på framtiden. Vi har redan idag ett flertal avknoppningar från högskolan och vi räknar med fler. Den här typen av kunskapsföretag drar ofta med sig synergieffekter och ökat företagande. Vi har mycket att se fram emot, konstaterar Lars-Erik Lövdén som avslutning.

Maria Lind