Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kompetens, tillgänglighet och samhällsengagemang viktigast för Kinda-Ydre Sparbank

2014 var Kinda-Ydre Sparbanks bästa år både resultat- och volymmässigt. Det gav 2015 en flygande start med investeringar i både kompetens och tillgänglighet som lyfter serviceåtagandet till en ny nivå. Antalet kunder fortsätter att öka och med en stabil ekonomi kan Kinda-Ydre Sparbank fortsätta bedriva ett aktivt samhällsengagemang i enlighet med sparbankstraditionen.

Kinda-Ydre Sparbank firar 150 år nästa år. Sparbankstraditionen bygger på att en del av vinsten återinvesteras i bygden. Under ett och ett halvt sekel har banken således stöttat den regionala samhällsutvecklingen i framförallt Kinda och Ydre kommuner, men engagemanget genererar ofta kringeffekter av betydelse för hela regionen.
– Vi sponsrar väldigt många olika typer av aktiviteter och evenemang, såväl idrott och kultur som satsningar som lyfter det lokala näringslivet. Vi är en lokal och fristående bank som vill och kan göra skillnad. Som Sparbank är vi till för våra kunder och ingen annan. Det är själva kärnan i sparbanksidén, förklarar Johan Widerström, vd på Kinda-Ydre Sparbank.

2014 bästa året hittills
Kinda-Ydre Sparbank har haft fortsatta framgångar i ökade volymer, bra resultat och nöjda kunder.
– Vår affärsvolym fortsatte att stiga under hela 2014 och vi har i början av 2015 passerat ytterligare en milstolpe avseende affärsvolymen, som nu överstiger sex miljarder kronor. Det ekonomiska resultatet är det bästa i bankens historia och våra kunder är fortsatt mycket nöjda med våra erbjudanden och vår rådgivning, upplyser Johan, och fortsätter:
– Det är vi väldigt glada över, men våra ambitioner är högre än så. Bland de satsningar som görs finns en vidareutveckling av bankens tjänster med ny teknik. Vi investerar i nya medarbetare och ledare samt satsar på kompetensutveckling för att säkerställa fortsatta framgångar för banken och för våra kunder.

Kraftsamlar med allt på ett ställe
En stor fördel för kunderna är att allt mer samlas under ett och samma tak. Banken har till exempel blivit mycket mer aktiv på bostadsmarknaden. Fastighetsbyrån har flyttat in i bankens lokaler i Kisa och Rimforsa, vilket underlättar fastighetsaffären och ger ökad trygghet för både köpare och säljare.
– Vi har också fokuserat på våra försäkringslösningar, vilket gynnar kunden som nu kan ha en komplett överblick över både bank och försäkringar i sin internetbank. Vi är också mycket stolta över att kunna erbjuda juridisk rådgivning av ”Årets Juristbyrå 2014”. Vår samarbetspartner på den prisbelönade Juristbyrån ger regelbundet, i våra lokaler, konsultation i juridiska frågor, berättar Johan vidare.

Inget slår det personliga mötet
Bra tekniklösningar underlättar kundernas vardag och gör den både enklare och bekvämare. Internetbanken är som ett eget bankkontor, öppet dygnet runt och oberoende av var kunden befinner sig. Men naturligtvis finns det ingenting som går upp mot det personliga mötet, på banken eller hemma hos kunden, och därför värnar Kinda-Ydre Sparbank om en hög tillgänglighet.
Under 2014 förstärktes budskapet med orden ”vi finns där du finns” och ”boka oss när du har tid”. Två korta slogans som beskriver Kinda-Ydre Sparbanks verklighet. Detta är också en av anledningarna till att banken har fyra kontor i Kinda och Ydre kommuner.
– Vi är övertygade om att det är i det personliga kundmötet med våra rådgivare och specialister som banken stärker sin marknadsposition, säger Johan Widerström avslutningsvis.