Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kompetensförsörjning viktig om företagen ska växa

Vuxenlärandenheten utgör ett viktigt led i den strategiska kompetensförsörjningen för företagen i Nora.

I Nora har vuxenlärandeenheten en stark koppling till näringslivet. Bland annat så utgör kommunens lärcenter Hjernet navet i det utbildningsmäkleri som kommunen bedriver i nära dialog med lokala företag. Målsättningen är att underlätta för företagen att kompetensutveckla sina medarbetare, för att bättre kunna möta framtida kompetenskrav.

– Det rör sig om strategisk kompetensförsörjning där vi trålar in utbildningsbehov. Kommunens utbildningsmäklare får input från företagen och kommunen om vilka utbildningar som efterfrågas. Utifrån dessa önskemål letar vi upp utbildningsanordnare som kan hålla utbildningarna och så erbjuder vi dem till självkostnadspris, säger Claes Dyst, vuxenutbildningschef i Nora kommun.
.
Utbildningarna drivs av såväl privata som offentliga aktörer och betalas av de deltagande företagen.
De största uppdragsutbildningarna i Nora riktar sig till undersköterskor. Hittills har drygt 80 procent av de som går omvårdnadskurser anställs efter tre terminer som undersköterskor i kommunen.

– Bland de privata företagen efterfrågas ofta truckutbildningar och utbildningar i olika mjukvaruprogram. Men det kan även röra sig om smalare uppdragsutbildningar för människor som jobbar i någon av de många mekaniska verkstäder som finns etablerade här.

Att vuxenlärandeenheten inte bara ligger under utbildningsenheten utan även ingår i kommunens näringslivs- och arbetsmarknadsenheter är inte helt vanligt, men har visat sig vara en framgångsfaktor.

– Det har vi våra vakna politiker att tacka för som i början av 2000-talet påbörjade denna viktiga förskjutning. Utbildningsmäklaren har också uppdraget att som praktiksamordnare hitta praktikplatser på företagen åt våra deltagare som anvisas från arbetsförmedlingen och socialtjänstens försörjningsstödsgrupp, berättar Claes Dyst.

Finansiering från EU
Det är inte bara Nora som har utbildningsmäklare, det har de flesta kommuner i Örebro län. Sedan flera år tillbaka arbetar man tillsammans med företag i kompetensutvecklingsprojekt med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF). Senast fick kommunerna i länet dela på 60 miljoner med uppdrag att finkamma området för att hitta behovet av kompetensförsörjning, samt bekosta efterfrågade utbildningar.

– Vi har precis avslutat två större projekt riktat mot besöksnäring och teknikföretag. Vi inväntar nu nästa programperiod 2014-2020 och planerar för nya intressanta projekt som kan bidra till att företagen och deras anställda kan öka sin konkurrenskraft och fortsätta utvecklas. Mäklarfunktionen ser vi som goodwill från kommunens sida, till de lokala företagen, avslutar Claes Dyst.