Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Kompetensfrågan i centrum på LEMAN

Det medelstora speditionsbolaget LEMAN har gjort sig ett namn på att erbjuda ett mycket brett spann av produkter och samtidigt stå för marknadens bästa arbetsvillkor. Det understryks ytterligare genom att företaget satsar på egna utbildningar som lyfter personalens kunskaper till nya höjder.

LEMAN bedriver sedan några år en egen utbildning inom transport- och logistik i Danmark, och har nyligen startat upp ett liknande program även i England. Det är både ett svar på en stundande kompetensbrist som hotar branschen, samt även ett sätt att ytterligare särskilja LEMAN som attraktiv arbetsgivare.
– För oss handlar det inte bara om att bygga långa och trygga relationer med våra kunder, det ska vi självklart göra. För oss handlar det dessutom om att bygga långsiktiga och hållbara relationer med våra medarbetare, så att de känner att det finns stora utvecklingsmöjligheter hos oss, säger Anders Ekroth, vd för LEMAN i Sverige.
Koncernchefen Thomas Krøyer håller med, och inflikar att medarbetarnas höga kompetens ofta efterfrågas och uppskattas av kunderna. Många svenska företag som söker etablera handelsband med USA söker sig till LEMAN, just för att man vet vilken kompetens som finns att tillgå och att den gör det betydligt lättare att komma in på en ny marknad.
– Vi lanserar inte kundernas produkter, men vi har ett stort nätverk som kommer dem till gagn och det kan vara till stor hjälp när man söker etablera sig på nya marknader med många konkurrenter, säger Thomas Krøyer.
LEMAN har varit verksamma i USA i nästan 50 år, och det är en enorm erfarenhet som står till förfogande. Trots globaliseringen är det fortfarande relativt klurigt att komma in på den nordamerikanska marknaden, och då främst USA, och enligt Anders Ekroth har det med tiden inte blivit enklare utan snarare tvärtom.
– Vi anser oss vara något av en specialist på den nordamerikanska marknaden, och det gör oss också unika, menar han. Vi har koll på viktig regelhantering gällande transporter till och från USA och hos oss arbetar människor som har varit med och byggt upp handelskluster mellan Sverige och USA under många års tid.
Att kompetensfrågan hamnar i centrum är ingen tillfällighet. Det kostar att ligga på topp, som det så vackert heter, men på LEMAN ser man kompetensutveckling som en avgörande framtidsinvestering som ger en riklig avkastning. Därför kommer man enligt både Anders Ekroth och Thomas Krøyer att fortsätta satsa på egna utbildningar som stärker både branschen och den egna verksamheten under många år framöver.