Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Komplett underhåll från Jernbro

Värdet av att satsa på rätt form av underhåll i rätt tid kan inte överskattas. Enligt uppgifter från industriservicebolaget Jernbro handlar det om miljardbelopp som kan sparas årligen inom svensk industri. Närmare 60 miljarder kronor går nämligen åt för att ta konsekvenserna av uteblivet eller felaktigt underhåll – resurser som istället bör användas för att rusta upp och trygga svensk konkurrenskraft.

Det finns helt klart en stor förbättringspotential när det gäller planering och genomförande av underhåll inom svensk industri. Jernbro är en av landets mest heltäckande leverantörer för industriellt underhåll, och således också en viktig samarbetspartner för Sveriges industriföretag som ofta konkurrerar på en global marknad.
– Vi har ett omfattande tjänstepaket där vi dels kan hjälpa kunderna att effektivisera och genomföra underhållet och dels förbättra deras produktionsprocesser tack vare ingenjörskompetens som finns inom koncernen. Vi har kraft att förändra och vi kommer att synas mycket mer framöver, lovar Klas Nyström, Regionchef Öst på Jernbro.

Jernbro ska växa
Sedan 2018 ägs Jernbro av Aksiom Partners, och i samband med förvärvet implementerades en tydlig tillväxtstrategi som innebär att Jernbro ska växa över hela Sverige. I början av mars förvärvades till exempel ett serviceföretag i Skövde och under april ytterligare ett i Malmö. Samtidigt förstärks hela organisationen med fler medarbetare, vilket är högaktuellt i Östergötland där man har för avsikt att rekrytera kraftigt framöver.
– I expansionsplanen ingår starkare lokal förankring på fler orter. För att kunna ta fler marknadsandelar måste vi se över vår egen kompetensbas här i Östergötland. Vi verkar inom en av Sveriges mest industritäta regioner, det råder tuff konkurrens om kompetensen och vi måste naturligtvis visa att vi är en bra arbetsgivare som kan erbjuda intressanta och utvecklande uppdrag, säger Klas Nyström.

Heltäckande inom industriservice
Jernbros huvudkontor för den östra regionen finns i Finspång, där Siemens sysselsätter flera tusentals personer i gasturbintillverkningen, Gränges tillverkar aluminiumband och SSAB har sin lackverksamhet bland annat. Det är alltså stora välkända industrier man samsas med på en regional arbetsmarknad.
– Att fokusera på service och underhåll är något som går som en röd tråd inom all industri – utan rätt underhåll havererar ju hela verksamheten till slut. Det om något borde vara ett incitament för att satsa på en karriär inom industriellt underhåll, tycker Pelle Fransson, som jobbat inom underhålls- och teknikbranschen under många år varav de senaste på Jernbro.
– Vi är heltäckande inom industriservice och har nästan alla discipliner som man måste ha för att leverera ett komplett underhåll, förklarar Pelle Fransson, och syftar på Jernbros egna konstruktörer, elektriker, mekaniker, hydrauliker, mättekniker, traversspecialister, svetsare och industridesigners med flera.

Producera mer med mindre?
Ett av vår tids största hot inom industrin är obalans mellan låg- och högkostnadsländer. För att svensk industri ska fortsätta leva och utvecklas måste den bli mer effektiv, med minskade totalkostnader och en ökad produktionstakt. Det handlar alltså om att producera mer med mindre – och att samtidigt göra det så miljövänligt som möjligt. Det kan Jernbro hjälpa till att uppnå.