Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Komplex teknik och stränga krav är ingen match för Sarsys

Trelleborgsföretaget Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) är som världsledande tillverkare av friktionsmätare för landningsbanor en global förebild inom en växande industri. Efter det första systemet, baserat på Saabs teknologi och inbyggt i en av den gamla biltillverkarens mest populära modeller, har Sarsys överraskat marknaden om och om igen med nya tillämpningar för både Volvo och Volkswagen.

Sarsys utvecklar och tillverkar så kallade rullbanefriktionsmätare, eller Surface Friction Testers som de oftare kallas. Tekniken byggs in i befintliga bilmodeller från Volvo och Volkswagen. Eftersom det började med Saab finns det även en del system kvar i drift som bygger på Saab 9-5.
– Den grundläggande tekniken som vi bygger våra system på utvecklades delvis av Saab i samverkan med dåvarande Luftfartsverket. Det var förvisso en annan konstruktion men funktionaliteten var densamma som i nuvarande system, informerar Christian Lienau Svensson, vd och ägare.
Sarsys arbetar och har utrustning på plats i alla världsdelar och har skapat ett namn ute i världen genom att hålla hög kvalitet, hög standard på eftermarknad, service och tillgänglighet.

Varför mäta friktion?
Nya resvanor för med sig nya utmaningar. Vi flyger mer än någonsin och trenden tycks inte avta, snarare tvärtom. Ett ökat resande ställer i sin tur större krav på infrastrukturen i anslutning till flygplatserna, och inte minst på flygplatsens säkerhet.
De flesta förknippar nog flygplatssäkerhet med passagesystem och kontroller. Men säkerhetsaspekten sträcker sig betydligt längre än så och omfattar en mängd aspekter som resenärerna aldrig behöver tänka på. En sådan aspekt är landningsbanans skick där just friktionen som tillsammans med en rad andra parametrar är avgörande för allas säkerhet.
– Med hjälp av aktuella friktionsvärden får piloten en bild av landningsbanans kondition. Samtidigt är det väldigt många andra faktorer som spelar in, men vi kan konstatera att friktionen spelar en central roll och därför finns det en lång rad rekommendationer gällande mätning av ytfriktionen på landningsbanan, förklarar Christian.

Komplex teknik och stränga krav
Varje land har sina rekommendationer för hur ofta friktionen ska mätas. Flygplatsens karaktär avgör om utrustningen måste köpas in eller om det räcker med att hyra in friktionsmätning på entreprenad. Enligt Christian måste de stora flygplatserna alltid ha tillgång till all utrustning själva och här ser Sarsys sin största tillväxtpotential.
– Allt vi utvecklar och tillverkar måste först godkännas av International Civil Aviation Organization (ICAO) i Kanada. Att få ut ett nytt system på marknaden tar omkring ett år och jag tror att komplexiteten i själva tekniken i kombination med de stränga kraven gjort att antalet aktörer inom vår nisch är väldigt få.
Det går inte heller att bygga in friktionsmätare i vilken bil som helst. Det krävs först ett godkännande från biltillverkaren som gör hållbarhetstester och sätter upp olika krav. Samarbetet med Volvo och Volkswagen kan leda till stor tillväxt på marknader där Sarsys tidigare inte kunnat marknadsföra utrustningen eftersom bilmärket inte funnits på plats.
– Vi testar allt innan något skickas till ICAO för godkännande, det kan vara saker som hur mycket vatten man får lasta bilen med samt maximalt tillåtet buller. Samtliga system är dessutom godkända enligt den internationella maskinstandarden 2006/42/EC vilket i sig är ytterligare en styrka för oss.

För en okompromissad säkerhet
När man väl förstår vikten av att mäta friktion förstår man snabbt att Sarsys spelar en huvudroll i jakten på en okompromissad säkerhet på flygplatser världen över.
– Försäljningen ligger på ett 20-tal enheter per år. Eftersom systemen har en mycket lång livslängd på drygt tio – femton år så kan det dröja ett tag innan samma kund återkommer, men vi bygger likväl långa relationer bland annat genom serviceavtal.
På alla marknader där företaget verkar finns servicetekniker som utbildats och godkänts internt. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel som Sarsys ska erbjuda kunderna och som bidrar till ökad hållbarhet genom systemets livscykel, menar Christian Lienau Svensson.
Sarsys mäter även friktion på vanliga vägar och motorvägar runtom i Europa via samarbetspartners. I Sverige finns krav på genomförandetester mot befintliga modeller och de utförs av VTI, som använder Sarsys utrustning sedan många år tillbaka. STAC i Frankrike som certifierar utrustning för franska flygplatser använder också Sarsys utrustning liksom FAA i USA. Stor tillväxtpotential finns inom vägmätning då reglementet där kommer att skärpas i norra Europa under de kommande åren. Här samarbetar Sarsys med ett nyetablerat svenskt företag som heter Road Friction.