Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Komplexa projektorder är standard

CS Produktion beskriver sig som leverantörer av komplexa projektorder, det vill säga kompletta maskinprojekt. Propelleraxlar, valsar och avskrapare, eller så kallade schabrar som används inom pappersindustrin, är exempel på återkommande produkter.

Vd:n och tillika ägaren Anders Eriksson är stolt över kunskapsbredden som finns inom CS Produktion. Under 15 års tid har företaget varit en pålitlig leverantör av mycket komplexa maskinprojekt. Det bildades som en avknoppning från BTG Källe Inventing, där Anders Eriksson var produktionschef. Idag levereras allt från sprängkammare till bestrykningsmaskiner för papperstillverkning och kunderna finns över hela världen.

Propelleraxlar, valsar och schabrar
Att bredda produktionen står ständigt högt på agendan. Anders Eriksson blickar tillbaka på utvecklingen från 2001 till idag och konstaterar att den gått över all förväntan:
– När vi startade verksamheten hade vi en kund som vi levererade till, idag har vi kunder över hela världen. Det är tack vare ett mycket aktivt försäljningsarbete samt en ständig strävan efter att utveckla nya affärsområden. Att vi från Säffle får vara med och leverera till några av världens största tillverkningsbolag i Kina känns riktigt bra.
De vanligaste produkterna är propelleraxlar, valsar och schabrar. Anders avslöjar att man i skrivande stund också undersöker möjligheter för att utveckla egna produkter, hela maskiner, men inom vilket område det är vill han inte avslöja.

Möjlig expansion
Att ha en uppdaterad maskinpark är viktigt för CS Produktion. Speciellt med tanke på att marknaden blir allt mer konkurrensutsatt. För att bibehålla försprång har företaget nyligen gjort en större investering i en specialsvarv för stora invändiga bearbetningar.
– Det är en tung investering som särskiljer vår maskinpark från andras och som gör att vi kan ta oss an fler komplexa uppdrag, kommenterar Anders Eriksson.
Den nya svarven är helautomatiserad och möjliggör expansion inom CS Produktions område som sträcker sig till detaljer på upp till tio ton.

Hög kompetensnivå
CS Produktion är i princip enbart involverade i korta serier och specialbyggen. Det lockar kompetenta medarbetare som är intresserade av precision och avancerad utveckling inom verkstadsteknik. Men det är inte helt bekymmersfritt att få tag på rätt kompetens, och speciellt med tanke på ett sviktande teknikintresse bland ungdomar.
– Vi förlitar oss mycket på egen upplärning. Fördelen med det är att vi kan bygga upp och utveckla personalens kompetens in-house, men det gäller att vi satsar på rätt person eftersom det handlar om betydande resurser som vi investerar i varje medarbetare. Eftersom vi har ambitiösa tillväxtmål måste vi bibehålla en hög kompetensnivå, förklarar Anders Eriksson.
Företaget kommer att behöva nyrekrytera inom en överskådlig framtid. Detsamma gäller för de flesta andra inom branschen. Det finns ett antal mindre verkstadstekniska företag i Säffle, och tillsammans utgör de en samlad trupp som betyder mycket för regionens arbetsmarknad.