Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Komplicerat gjutgods från Hackås

Hackås Precisionsgjuteri, HPG, är ett företag med långa anor i Bergs kommun i södra Jämtland. Trakten är vida känd för sin storslagna natur med djupa skogar och glittrande sjöar, orörda fjäll och fantastiska vandringsleder. Mitt i naturrikedomen ligger även ett industritekniskt arv inbäddat och det bidrar HPG i allra högsta grad till att förvalta.

Komplicerat och mångfunktionellt, tunnväggigt aluminiumgods lämnar dagligen gjuteriet i Hackås för att leta sig vidare till kunder över hela Norden. Typiska kunder är tillverkande företag med riktigt höga krav på kvalitet, ytfinish och leveranssäkerhet. HPG satsar nu offensivt på den europeiska marknaden med support från sin Österrikiska ägare, O.S.T Feinguss, som i sin tur ägs av den franska koncernen Ventana Group. Ventana Groups huvudsakliga marknad är flygindustri, rymd, försvar och energi, med kunder i Europa och Nordamerika. Koncernen har cirka 500 anställda och sju fabriker i Frankrike, Österrike och Sverige med en sammantagen omsättning på över 50 miljoner Euro.
– Vi säljer nu till marknader som tidigare varit utmanande att komma in på. Med Ventana Groups kontaktnät samt kompletterande produktportfölj med olika gjutmetoder såsom sand- och Investment Casting i magnesium-, aluminium- samt tekniska stållegeringar erbjuder vi marknaden ett större utbud av kostnadseffektiva lösningar.
Vår mångsidighet är vår styrka på en hårt konkurrensutsatt marknad, säger Jörgen Eriksson, säljansvarig på HPG.

Många olika branscher
HPG levererar till många olika branscher. Bland de främsta kan nämnas medtech, offshore, försvarsindustrin, fordonsbranschen samt andra kontraktstillverkare av olika slag. Den stora fördelen med att ha flexibiliteten att möta olika branschers behov är tryggheten i att ha flera ben att stå på. När offshorebranschen står stilla kan det i HPGs produktion vägas upp genom tillväxt inom det forskningstunga medicintekniska området.
– I dagsläget upplever vi att det satsas mer på forskning och utveckling än tidigare, och det för med sig nya behov av prototyper och korta serier som vi har lång erfarenhet av att leverera. Vi har också spännande samarbeten inom additiv tillverkning, upplyser Jörgen Eriksson.

Framtiden är stora detaljer
Mittuniversitetet är en av världens främsta institutioner när det gäller additiv tillverkning, eller 3D-printing, som metoden också kallas. Det drar HPG nytta av tillsammans med andra norrländska aktörer. Samtidigt satsar HPG på områden som man är riktigt bra på sedan länge – nämligen gjutning av stora, komplicerade detaljer.
– Små detaljer kan alla gjuterier få fram. Utmaningen ligger i att utveckla och framställa stora detaljer med tunna väggar. Vi ser vår framtida tillväxt i en nisch bestående av komplexa, tunnväggiga detaljer för krävande applikationer, konstaterar Jörgen Eriksson.
HPG har ett hundratal aktivt återkommande kunder och det finns kapacitet för att ta sig an fler långvariga samarbeten.