Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Konecranes lyfter hela verksamheter

Innovationsdrivna Konecranes har utvecklats till en av världens mest framgångsrika koncerner gällande kranar av alla slag – från enklaste möjliga lyftutrustning till kraftfulla portalkranar. Konecranes har nyligen levererat världens största portalkran till Rio de Janeiro, en imponerande anordning som klarar enorma kapaciteter och som kommer att lasta och lossa tusentals containrar årligen. Koncernen har myntat begreppet Lifting BusinessesTM vilket understryker affärsidén att inte enbart lyfta saker, utan hela verksamheter.

Konecranes fortsätter att leva upp till sin slogan: ”Vi lyfter inte bara föremål, utan hela företaget”. Konecranes är nämligen en av världens främsta tillverkare av lyftutrustning och leverantör av produktivitetshöjande lyftlösningar.
Verksamheten i Luleå leds av Peder Pallin och präglas av en stark organisation, framförallt inom service och underhåll av alla typer av lyftutrustning inom verkstads- och processindustrin, gruvor och hamnar. I Luleå har Konecranes även en enhet med MTS som fokuserar på underhåll av verkstadsmaskiner. Verksamheten har funnits i Luleå sedan 1985.

Från lokal kompetens till världens största portalkran
Det går bra för Konecranes trots den tuffa situationen på marknaden, inte minst i Europa där lågkonjunkturen fortfarande gör sig påmind. Företaget fortsätter att expandera och har idag över 12 000 anställda världen över fördelade på de tre affärsområdena Equipment (som avser tillverkning av lyftutrustning), MTS (Machine Tool Service) som servar maskiner samt det sista segmentet som omfattar kranservice. Service och underhåll utgör den största delen och här växer man också snabbast.
– Vi har idag omkring 220 tekniker över hela Sverige som arbetar enbart med service och underhåll och det känns som att den trenden kommer att hålla i sig med ökad sysselsättning även framöver, upplyser Peder Pallin.
Konecranes har varit med och moderniserat och effektiviserat avancerad industriell produktion världen över. Nyligen levererades världens hittills största portalkran till hamnen i Rio de Janeiro, en mastodont som stoltserar med ny teknik och enorm kapacitet.

Samarbetar med de största aktörerna
På regional nivå har Konecranes avtal med bl.a. LKAB, där man ser till helheten och sköter service och underhåll av maskinparken. En annan långsiktig samarbetspartner är SSAB, som bland annat använder en automatiserad kranlösning från Konecranes för att hantera stål som bearbetas i masugnarna.
Inom Konecranes finns specialistkompetens som är svår att hitta någon annanstans. En stor del av underhållsverksamheten innefattar modernisering av äldre men fortfarande funktionell och värdefull utrustning.
Att det handlar om kranar av hög kvalitet visar det faktum att Konecranes ofta renoverar lyftdon som varit i bruk i kanske 50 till 60 år. Man behåller kranstommen men installerar modernare utrustning för att göra arbetet säkrare, enklare och effektivare.
Produktutvecklingen sker vid det globala huvudkontoret i Finland, man har bl.a. tagit fram en fjärrstyrd funktion som detekterar fel i ett tidigt skede. Genom Remote Access Control rapporteras begynnande fel in och man kan sätta in lämplig åtgärd och således undvika driftsstopp som i vanlig ordning kostar mycket pengar.

Allt att vinna på utökad service
Förutom stora aktörer som LKAB och SSAB samarbetar Konecranes med pappersbruk runtom i landet, aktörer inom verkstads- och processindustrin samt ett antal skeppsbyggare och hamnar.
– Jag tror att vi vinner mycket på att hela tiden förbättra vårt servicekoncept. Målet är att dubbla den svenska verksamheten, och jag tror det är fullt möjligt mycket tack vare den starka serviceorganisationen, menar Peder Pallin.
Förutom Luleå har Konecranes ytterligare ett antal kontor i regionen: Umeå, Gällivare och Kiruna. Totalt i Sverige finns Konecranes på ett 20-tal orter, företaget fortsätter att expandera och söker ständigt nya marknader att bearbeta.