Fre 21 jun / År 42 / Nr 3 2024

Konferera i anrik och inkluderande miljö

Globalisering och internationalisering är numera mycket välkända begrepp som används vitt och brett inom de flesta branscher. Inom företagsvärlden knyts affärskontakter där de anses vara mest lönsamma och där marknaden utvecklas. Internationella perspektiv är sedan länge även väletablerade inom akademin.

Internationella, gränsöverskridande samarbeten är egentligen inget nytt fenomen – men att ha en uttalad strategi för det kan vara nytt för många företag och skolor. På Nordiska folkhögskolan berikas hela verksamheten med en nordisk profil.
Redan då skolan etablerades i slutet av 1940-talet, mitt under efterkrigstiden, lades en grund för framtida gränsöverskridande samarbeten. Det är fortfarande huvudfokus, liksom det demokratiska synsättet i den grundläggande visionen ”Utsikten ska vara fri”.

Den nordiska profilen
Att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet och demokratiska rättigheter blev Nordiska folkhögskolans första stora uppgift. Den bedriften är lika aktuell idag som för 70 år sedan, enligt rektor Karin Langeland.
– Den nordiska profilen formar fortfarande alla utbildningar och kurser, föreläsningar och seminarier, upplyser hon. Den gör även sig påmind för alla som besöker folkhögskolan, bland annat under utställningar och evenemang som hålls på skolan och som är öppna för allmänheten.
Bland eleverna finns många deltagare från andra nordiska länder och samtliga kan knyta an till sitt ursprung genom olika aktiviteter på skolan. Hela skolan har dessutom en mycket inbjudande atmosfär där man gärna lyfter fram nordiskt hantverk och konst. Bland annat så finns en stor mängd glaskonst av Trondur Patursson från Färöarna som alla besökare och elever kan njuta av. Glaskonsten är en donation från danska Maersk och kan ses som en symbol för värdet av gränsöverskridande samarbeten – något som den danska transportkoncernen tillika gåvans avsändare för övrigt bygger hela sin verksamhet på.

Alla bekvämligheter på plats
Nordiska folkhögskolan har en lång tradition av att samverka med näringslivet. Då skolan bygger på tvärnordiska samarbeten borde även konferens- och restaurangverksamheten göra det.
Idag är det främst företag från Göteborgsregionen som konfererar på Nordiska folkhögskolan, men eftersom det finns ett högklassigt boende alldeles intill skolan och konferenslokalerna finns alla möjligheter att ta emot större sällskap från andra regioner och länder. Det är en utveckling som konferenschefen Eva Dahlberg Sjöberg ser fram emot.
– Vi har alla tänkbara bekvämligheter här på plats, och kan anordna både större och mindre konferenser. Givetvis inklusive lunch och fika. Restaurangen är nybyggd och har fullständiga rättigheter, så att njuta av ett glas vin under försommarkvällen efter en lyckad konferens är något som uppskattas här, säger Eva Dahlberg Sjöberg.
Restaurangen har omtalat bra mat och hela anläggningen, det vill säga hela skolan, internatet och konferensdelen, ligger i en fantastisk grönskande miljö med utsikt över Bohus fästning. Nordiska folkhögskolan ligger i Kungälv, cirka 25 minuter från centrala Göteborg och en dryg halvtimme från Marstrand.