Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Konserthuset öppnar upp

Kombinationen av praktisk och konstnärlig erfarenhet gagnar den framtida utvecklingen av verksamheten i Helsingborgs Konserthus, som med en av landets äldsta symfoniorkestrar siktar på att öppna upp för en betydligt bredare målgrupp än någonsin tidigare.

Fredrik Österling är nytillträdd verksamhetschef för Helsingborgs Konserthus. Han har ett långt förflutet inom musikbranschen, bland annat som kompositör och tonsättare samt utredare vid Kulturdepartementet. Fredrik var också med och startade Musikaliska i Stockholm. Nu tar han med sig sin samlade erfarenhet till Helsingborg för att utveckla stadens konsertverksamhet till en ny nivå.
– I samband med att Helsingborg Arena & Scen bildades var det många som fick upp ögonen för Helsingborgs möjligheter som kultur- och evenemangsstad. Jag har alltid varit imponerad över den storslagna symfoniorkestern som dessutom är en av Sveriges äldsta. Jag såg helt enkelt en stor utvecklingspotential i Helsingborg.

Vill nå fler
Enligt Fredrik Österling blir ett av de viktigaste uppdragen för framtiden att öppna konserthuset för en bredare målgrupp.
– Det finns en felaktig uppfattning om att man måste vara beläst och kunna mycket om klassisk musik för att uppskatta den. Vi måste kommunicera brett för att nå ut till fler. Studier visar att flera saker aktiveras i hjärnan när man lyssnar på musik, det är oerhört positivt och vi vill helt enkelt att fler ska kunna dra nytta av den gynnsamma effekten.
Fredrik berättar att samarbete med såväl näringslivet som med skolan kommer att fördjupas genom olika aktiviteter. Konserthuset ska vara en social mötesplats som känns välkomnande och öppen för alla.
– I många andra länder finns det en inbiten tradition av att gå på konsert. Det är därför ofta ett uppskattat evenemang som man kan bjuda sina affärsgäster på. Det skapar ofta förutsättningar för kreativa samtal och vi kommer att vidareutveckla koncept som ökar tillgängligheten för företag i regionen.

Skapar relationer
I Helsingborg har man nyligen introducerat kortare konserter enligt After Work-traditionen. Det är också ett bra sätt att nå nya målgrupper, enligt Fredrik Österling.
– Vi ska sänka trösklarna och i det arbetet ingår även möten mellan orkestern och skolan. Vi tar emot barn och ungdomar från förskolan till gymnasieskolan som får ta del av anpassade verk samt möjlighet att träffa musikerna.
Uppskattningsvis handlar det om runt 10.000 barn och unga årligen som besöker Helsingborgs Konserthus. Det om något visar på vilken viktig roll konserthuset och orkestern spelar som mötesplats och utbildningsinstans i samhället.
– Att vi kan möta den yngre generationen handlar också mycket om att skapa relationer mellan dem och den klassiska musikformen. Det har vi igen i framtiden, och jag tror att vi kan utveckla detta mycket mer framöver, tillägger Fredrik Österling som avslutning.